ICHITAN รับสมัครพนักงาน วุฒิ ม.3 รายได้เฉลี่ย 500 บาท/วัน

บริษัท อิชิตัน กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) เป็นบริษัทผู้ผลิตและจำหน่ายเครื่องดื่ม ได้มีการเปิดรับสมัครพนักงานสแปร์ เพื่อเข้าปฏิบัติงานกะเช้าและกะดึก ที่โรงงานนิคมอุตสาหกรรมโรจนะ โซน 3 โดยเปิดรับสมัครผ่านซับคอนแทรคการ์ด มีรายละเอียดคุณสมบัติของผู้สมัครและรายได้ของตำแหน่งงานดังต่อไปนี้

คุณสมบัติของผู้สมัครพนักงานสแปร์

-ผู้ชาย ที่มีอายุ 18-35 ปี

-วุฒิการศึกษา ม.3 และ กศน. ขึ้นไป

-สะดวกเดินทางมาทำงานเองได้

-พักอยู่บริเวณใกล้นิคมอุตสาหกรรมโรจนะ

รายได้และสวัสดิการที่ได้รับ

-วันที่ได้ทำงาน รับค่าจ้างตามสวัสดิการ 500 บาทขึ้นไปต่อวัน

-วันที่ไม่ได้ทำงาน รับค่าจ้าง 150 บาทแล้วกลับบ้านได้เลย

-ค่าจ้าง 325 บาทต่อวัน

-โอทีวันละ 3 ชั่วโมง

-ค่ากะดึก 40 บาทต่อวัน

-ค่าเดินทาง 20 บาทต่อวัน

-ค่าขับโฟล์คลิฟท์ 25-100 บาทต่อวัน

-อาหารกลางวันฟรี

รายละเอียดในการทำงาน

-ยืนสแปร์กะเช้า และ กะดึก

-เวลาทำงานกะเช้า 07.00-19.30 น. / เวลาทำงานกะดึก 19.00-07.30 น.

สถานที่ปฏิบัติงาน

-บริษัท อิชิตัน กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) โรงงานผลิตนิคมอุตสาหกรรมโรจนะ โซน 3 ตำบลอุทัย อำเภออุทัย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

ผู้ที่สนใจสมัครงานพนักงานสแปร์ (ผู้ชาย) เพื่อเข้าปฏิบัติงานที่บริษัท อิชิตัน กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) สามารถสมัครได้ที่หน้าโรงงานอิชิตัน ตรงป้อม 2 (ขนส่ง) หรือสอบถามได้ที่ 080-637-8796 ซับคอนแทรคการ์ด

ขอบคุณข้อมูล ซับการ์ด จัดหางาน ฝ่ายผลิต คิวเอ คิวซี ธุรการ นิคมนวนคร ปทุมธานี เรียบเรียง chokyonline

error: Content is protected !!