ECCO (ผลิตรองเท้า) รับสมัครพนักงานประจำ รายได้เฉลี่ย 660 บาท/วัน

บริษัท เอคโค่ (ประเทศไทย) จำกัด เป็นบริษัทที่ประกอบกิจการด้านการผลิตรองเท้า โดยมีสำนักงานใหญ่อยู่ที่ประเทศเดนมาร์ก และมีโรงงานในประเทศไทยตั้งอยู่ที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ได้มีการเปิดรับสมัครพนักงานประจำ ในตำแหน่งฝ่ายผลิต (เย็บจักร) ชายและหญิง โดยมีคุณสมบัติและรายได้ดังนี้

คุณสมบัติของผู้สมัครพนักงานฝ่ายผลิต (เย็บจักร)

-ผู้ชาย / ผู้หญิง ที่มีอายุ 23-40 ปี

-วุฒิการศึกษา ป.6 / ม.3 / ม.6 / ปวช.

-สามารถเข้ากะได้

-น้ำหนักไม่เกิน 80 กิโลกรัม

รายได้และสวัสดิการที่ได้รับ

-รายได้เฉลี่ย 660 บาทต่อวัน

-ค่าจ้าง 335 บาทต่อวัน

-เงินตอบแทนหลังการทำงาน 8 ชั่วโมงต่อวัน (วันละ 99.24 บาท)

-เงินโบนัสประจำปี 45-90 วัน โดยจ่ายปีละ 2 ครั้ง

-เบี้ยขยันรายวัน 20 บาท

-เบี้ยขยันรายเดือน 800 บาท

-ค่าอาหาร 20 บาทต่อวัน

-ค่ากะบ่าย 35 บาทต่อวัน

-ค่าทักษะ 48 / 72 / 108 และ 132 บาทต่อวัน

-ช่วยเหลือค่าเดินทาง วันละ 60 บาท

-กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ

-เบี้ยอายุงาน

-รางวัลอายุงาน

-สหกรณ์ออมทรัพย์

-ประกันสังคม / ประกัน และชุดฟอร์มพนักงาน

-มีรถรับส่งในเส้นทางที่บริษัทจัดให้

-วันหยุดเสาร์-อาทิตย์

สถานที่ปฏิบัติงาน

-บริษัท เอคโค่ (ประเทศไทย) จำกัด นิคมสหรัตนนคร ตำบลบางพระครู อำเภอนครหลวง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

ผู้ที่สนใจสมัครงานพนักงานประจำ ในตำแหน่งฝ่ายผลิต (เย็บจักร) ผู้ชายและผู้หญิง เพื่อเข้าปฏิบัติงานบริษัท เอคโค่ (ประเทศไทย) จำกัด สามารถสมัครได้ด้วยตนเองที่บริษัท หรือสอบถามได้ที่ 085-485-6119 ฝ่ายบุคคล

ขอบคุณข้อมูล สุวิมล พลอยแก้ว เรียบเรียง chokyonline

error: Content is protected !!