บริษัท ชาร์พ แอพพลายแอนซ์ รับสมัครฝ่ายผลิต รายได้ 17,000 บาท/เดือน

บริษัท ชาร์พ แอพพลายแอนซ์ (ประเทศไทย) จำกัด เป็นบริษัทผู้ผลิตเครื่องใช้ไฟฟ้าภายในบ้านของชาร์พ อาทิเช่น เครื่องปรับอากาศ ตู้เย็น และเครื่องซักผ้า ได้มีการเปิดรับสมัครพนักงานฝ่ายผลิตชายและหญิง ผ่านซับคอนแทรคบีพี โปรเซอร์วิส เพื่อเข้าปฏิบัติงานที่อำเภอบางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา โดยมีคุณสมบัติดังนี้

คุณสมบัติของผู้สมัครพนักงานฝ่ายผลิต

-ผู้ชาย / ผู้หญิง ที่มีอายุ 18-32 ปี

-จบการศึกษาระดับ ม.3 ขึ้นไป

-ผู้ชายส่วนสูง 160 เซนติเมตรขึ้นไป / ผู้หญิงส่วนสูง 165 เซนติเมตรขึ้นไป

-มีที่พักอยู่ในพื้นที่จังหวัดฉะเชิงเทรา

รายได้และสวัสดิการที่ได้รับ

-รายได้เฉลี่ย 638 บาทต่อวัน หรือ รายได้เฉลี่ย 17,000 บาทต่อเดือน

-ค่าจ้างวันละ 396 บาทต่อวัน (ค่าจ้าง 330 บาท + ค่าอาหาร 66 บาท)

-ค่ากะดึก 100 บาทต่อวัน

-มี OT ทุกวัน วันละ 2.42 ชั่วโมง ชั่วโมงละ 60.94 บาท

-เบี้ยขยันรายเดือน 600 บาท

-เบี้ยขยันทุก 3 เดือน 1,000 บาท / เบี้ยขยันรายปี 500 บาท

-เงินโบนัส

-ประกันสังคม / กองทุนทดแทน

-มีรถรับส่งฟรี

-แจกชุดพนักงานฟรี 2 ชุด

-มีการประเมินผลงานและปรับค่าจ้างปีละ 1 ครั้ง

รายละเอียดในการทำงาน

-ทำานวันจันทร์-วันศุกร์ หยุดวันเสาร์และอาทิตย์ มาทำงานได้โอที 2 แรง

-เวลาเข้างาน 08.00-17.10 น.

สถานที่ปฏิบัติงาน

-บริษัท ชาร์พ แอพพลายแอนซ์ (ประเทศไทย) จำกัด นิคมอุตสาหกรรมเวลโกรว์ ตำบลบางสมัคร อำเภอบางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา

ผู้ที่สนใจสมัครงานพนักงานฝ่ายผลิตชายและหญิง ผ่านซับคอนแทรคบีพี โปรเซอร์วิส เพื่อเข้าปฏิบัติงานที่บริษัท ชาร์พ แอพพลายแอนซ์ (ประเทศไทย) จำกัด สามารถติดต่อซับคอนแทรคเพื่อสมัครงานได้ที่ 086-722-6420

ขอบคุณข้อมูล BP Pro เรียบเรียง chokyonline

error: Content is protected !!