โรงงานไดกิ้น คอมเพรสเซอร์ รับสมัครฝ่ายผลิต รายได้ 16,000-20,000 บาท/เดือน

บริษัท ไดกิ้น คอมเพรสเซอร์ อินดัสทรีส์ จำกัด เป็นบริษัทในเครือของไดกิ้น ประกอบกิจการด้านการผลิตคอมเพรสเซอร์เครื่องปรับอากาศ ได้มีการเปิดรับสมัครพนักงานฝ่ายผลิตชาย ผ่านซับคอนแทรค PRTR เพื่อเข้าปฏิบัติงานที่จังหวัดระยอง โดยมีคุณสมบัติของผู้สมัครและสวัสดิการที่ได้รับดังนี้

คุณสมบัติของผู้สมัครพนักงานฝ่ายผลิต (Operator)

-ผู้ชาย ที่มีอายุ 19-30 ปี

-วุฒิการศึกษา ม.3 ขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.00

-ส่วนสูง 157 เซนติเมตรขึ้นไป

-สามารถเข้ากะได้

-ผ่านการเกณฑ์ทหารแล้วเท่านั้น

รายได้และสวัสดิการที่ได้รับในตำแหน่งฝ่ายผลิต

-รายได้เฉลี่ย 16,000-20,000 บาทต่อเดือน

-ค่าจ้างรายวัน วันละ 383 บาท

-ค่าทำงานในวันหยุด

-ค่ากะดึก วันละ 135 บาท

-เบี้ยขยัน 200 / 300 / 400 บาทต่อเดือน

-ค่าล่วงเวลาในวันทำงานและวันหยุด

-ค่าอาหาร กรณีล่วงเวลา วันละ 60 บาท

-ค่ากระดาษทิชชู่ 30 บาท

-ยูนิฟอร์มฟรี

-รถรับส่งฟรี

-ค่าอาหารกลางวันฟรี

สถานที่ปฏิบัติงาน

-บริษัท ไดกิ้น คอมเพรสเซอร์ อินดัสทรีส์ จำกัด นิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้ ตำบลมาบยางพร อำเภอปลวกแดง จังหวัดระยอง

ผู้ที่สนใจสมัครงานพนักงานฝ่ายผลิตชาย เพื่อเข้าปฏิบัติงานที่โรงงานไดกิ้น คอมเพรสเซอร์ อินดัสทรีส์ สามารถติดต่อซับคอนแทรค PRTR เพื่อสมัครงานได้ที่ 083-988-5398

ขอบคุณข้อมูล June Pattraporn เรียบเรียง chokyonline

error: Content is protected !!