บริษัท เมอร์รี่ รับสมัครฝ่ายผลิต 100 อัตรา รายได้ 14,000-15,000 บาท/เดือน

บริษัท เมอร์รี่ อิเล็กทรอนิคส์ (ไทยแลนด์) จำกัด เป็นบริษัทผู้ผลิตชิ้นส่วนและอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ โดยมีโรงงานผลิตตั้งอยู่ที่นิคมอุตสาหกรรมเหมราชอีสเทิร์นซีบอร์ด จังหวัดระยอง ได้มีการเปิดรับสมัครพนักงานฝ่ายผลิตชายและหญิง จำนวน 100 อัตรา มีคุณสมบัติของผู้สมัครและรายละเอียดในการสมัครดังนี้

คุณสมบัติของผู้สมัครพนักงานฝ่ายผลิต

-ผู้ชาย / ผู้หญิง ที่มีอายุ 18-30 ปี

-วุฒิการศึกษา ม.3 หรือเทียบเท่า ม.3 / ปวช. ขึ้นไป

-สามารถเข้ากะได้

-ผ่านการเกณฑ์ทหาร

-เปิดรับสมัคร จำนวน 100 อัตรา

รายได้และสวัสดิการที่ได้รับ

-รายได้เฉลี่ย 14,000-15,000 บาทต่อเดือน

-ค่าจ้าง 335 บาทต่อวัน

-OT 1.5 ชั่วโมงละ 62.81 บาท

-ค่าอาหาร 20 บาทต่อวัน

-ค่าเดินทาง 40 บาทต่อวัน

-ค่าที่พัก 750 บาทต่อเดือน

-ค่ากะ 60 บาทต่อวัน

-เบี้ยขยัน 800 บาทต่อเดือน

สถานที่ปฏิบัติงาน

-บริษัท เมอร์รี่ อิเล็กทรอนิคส์ (ไทยแลนด์) จำกัด นิคมอุตสาหกรรมเหมราชอีสเทิร์นซีบอร์ด ตำบลตาสิทธิ์ อำเภอปลวกแดง จังหวัดระยอง

ผู้ที่สนใจสมัครงานพนักงานฝ่ายผลิตชายและหญิง จำนวน 100 อัตรา เพื่อเข้าทำงานที่บริษัท เมอร์รี่ อิเล็กทรอนิคส์ (ไทยแลนด์) จำกัด สามารถติดต่อเพื่อสมัครงานได้ที่ 095-459-9437 หรือ Line : 0954599437 ซับคอนแทรคเดอะเฟิร์ส เอชอาร์

ขอบคุณข้อมูล ติ๊ก เดอะ เฟิร์ส เอชอาร์ เรียบเรียง chokyonline

error: Content is protected !!