บริษัท ท็อป ลิงค์ รับสมัครฝ่ายผลิต 100 อัตรา รายได้เฉลี่ย 18,000 บาท/เดือน

บริษัท ท็อปลิงค์ อินดัสเทรียล (ประเทศไทย) จำกัด เป็นบริษัทผู้ผลิตเครื่องใช้ไฟฟ้าในครัวเรือน โดยมีโรงงานผลิตในไทยตั้งอยู่ที่เขตนิคมอุตสาหกรรมเหมราชใหม่ จังหวัดชลบุรี ได้มีการเปิดรับสมัครพนักงานฝ่ายผลิต จำนวน 100 อัตรา ผ่านซับคอนแทรค NMS มีคุณสมบัติของผู้สมัครและสวัสดิการที่ได้รับดังนี้

คุณสมบัติของผู้สมัครพนักงานฝ่ายผลิต

-เป็นผู้ที่มีอายุ 18-38 ปี

-จบการศึกษาระดับ ม.3 ขึ้นไป

-พนักงานต้องเดินทางเอง

-ไม่ผ่านการเกณฑ์ทหารก็สมัครได้

-ทำงาน 4 เดือน บรรจุเป็นพนักงานประจำ

-เปิดรับสมัคร จำนวน 100 อัตรา

-มาเป็นคู่ก็สามารถสมัครได้

รายได้และสวัสดิการที่ได้รับ

-รายได้เฉลี่ย 15,000-18,000 บาทต่อเดือน

-ค่าจ้าง 335-336 บาทต่อวัน

-ค่าเช่าบ้าน 1,000 บาทต่อเดือน

-ค่าอาหารกลางวัน 40 บาทต่อวัน

-ค่าเดินทาง 40 บาทต่อวัน

-ค่าอาหารโอที 20 บาทต่อวัน

-เบี้ยขยัน 500 บาทต่อเดือน

สถานที่ปฏิบัติงาน

-บริษัท ท็อปลิงค์ อินดัสเทรียล (ประเทศไทย) จำกัด เขตนิคมอุตสาหกรรมเหมราชใหม่ ตำบลบ่อวิน อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี

ผู้ที่สนใจสมัครงานพนักงานฝ่ายผลิต จำนวน 100 อัตรา เพื่อเข้าทำงานที่บริษัท ท็อปลิงค์ อินดัสเทรียล (ประเทศไทย) จำกัด สามารถสมัครได้ที่ จุดรับสมัครงานซับคอนแทรค nms หมู่บ้านศศิธร 21 สะพานสี่ หรือสอบถามได้ที่ 094-448-1187 หรือ 091-776-7438

ขอบคุณข้อมูล Wut San เรียบเรียง chokyonline

error: Content is protected !!