TAP-C เปิดรับฝ่ายผลิต วุฒิ ม.3 หรือ กศน. รายได้เฉลี่ยรวม 800 บาท/วัน

บริษัท ไทยแอโรว์ จำกัด หรือ TAP เป็นบริษัทผู้ผลิตชุดสายไฟในรถยนต์ ส่วนประกอบของชุดสายไฟ ไปจนถึงเทปพันสายไฟ ได้มีการเปิดรับสมัครพนักงานฝ่ายผลิตหญิง ผ่านซับคอนแทรค R2O เพื่อเข้าทำงานที่โรงงานบางคล้า จังหวัดฉะเชิงเทรา หรือ TAP-C มีคุณสมบัติของผู้สมัครและสวัสดิการดังนี้

คุณสมบัติของผู้สมัครพนักงานฝ่ายผลิต

-ผู้สมัครเป็นผู้หญิง ที่มีอายุ 18-37 ปี

-วุฒิการศึกษา ม.3 หรือ กศน. ขึ้นไป

-ส่วนสูง 150 เซนติเมตรขึ้นไป

-สามารถทำงานเป็นกะได้

รายได้และสวัสดิการที่ได้รับ

-รายได้เฉลี่ยรวม 800 บาทต่อวัน

-ค่าจ้าง 330.33 บาทต่อวัน

-มีโอทีทุกวัน

-ค่าเดินทาง 120 บาทต่อวัน

-ค่ากะ 115-145 บาทต่อวัน

-เบี้ยเลี้ยงรายวัน 240 บาทต่อวัน

-เบี้ยเลี้ยง 500 บาทต่อเดือน

-สวัสดิการที่พักโรงแรมที่บริษัทจัดหาให้ (พัทยา)

-อาหารฟรี 3 มื้อ

-รถรับส่งพนักงานถึงที่พัก

รายละเอียดในการทำงาน

-เวลาทำงานกะเช้า 07.00-15.30 น. / เวลาทำงานกะบ่าย 15.30-24.00 น.

-ทำงานวันจันทร์-วันศุกร์ / หยุดวันเสาร์และอาทิตย์

สถานที่ปฏิบัติงาน

-บริษัท ไทยแอโรว์ จำกัด โรงงานผลิตสาขาบางคล้า TAP-C จังหวัดฉะเชิงเทรา

ผู้ที่สนใจสมัครงานพนักงานฝ่ายผลิตหญิง เพื่อเข้าทำงานที่บริษัท ไทยแอโรว์ จำกัด จังหวัดฉะเชิงเทรา สามารถสมัครได้ด้วยตนเองที่ ซับคอนแทรค R2O หน้าเมืองนวนคร หรือติดต่อเพื่อสมัครงานได้ที่ 087-119-2088 / 092-272-7741 / 081-860-1603

ขอบคุณข้อมูล หางาน นวนคร ไฮเทค By อาร์ ทู โอ โปรเจคท์ เรียบเรียง chokyonline

error: Content is protected !!