บริษัท เอ็น เอช เค เปิดรับฝ่ายผลิต วุฒิ ม.6 ค่าจ้าง 335 บาท/วัน ไม่รวมโอที

บริษัท เอ็นเอชเค สปริง (ประเทศไทย) จำกัด เป็นบริษัทผลิตชิ้นส่วนรถยนต์ ได้มีการประชาสัมพันธ์ในการเปิดรับสมัครพนักงานฝ่ายผลิตชาย ซึ่งเป็นการเปิดรับสมัครโดยตรงจากทางบริษัท เพื่อเข้าทำงานที่โรงงานผลิตเบาะรถยนต์ นิคมอุตสาหกรรมเหมราชอีสเทิร์นซีบอร์ด จังหวัดระยอง มีคุณสมบัติดังนี้

คุณสมบัติของผู้สมัคร

-ผู้ชาย ที่มีอายุระหว่าง 18-30 ปี

-วุฒิการศึกษา ม.6 / ปวช. / ปวส. / หรือเทียบเท่า

-ผ่านการเกณฑ์ทหาร หรือ เรียน รด.

-สามารถทำงานเป็นกะได้

ค่าจ้างที่ได้รับช่วง 4 เดือนแรก และ ช่วง 5 เดือนเป็นต้นไป

1.ค่าจ้างช่วงที่ 1 (4 เดือนแรก)

-ค่าจ้าง 335 บาทต่อวัน (ไม่รวมค่าโอที)

-ค่ากะ 140 บาท + เบี้ยเลี้ยงค่าอาหารกะ 15 บาท

-ค่าอาหารวันละ 25 บาท

-เงินช่วยพิเศษวันละ 80 บาท

2.ค่าจ้างช่วงที่ 2 (เดือนที่ 5 เป็นต้นไป)

-ค่าจ้างรับเป็นเงินเดือน 11,025 บาท (เงินเดือน 8,375+2,650 บาท) ไม่รวมค่าโอที

-ค่ากะ 220 บาท + เบี้ยเลี้ยงค่าอาหารกะ 15 บาทต่อวัน

สวัสดิการที่ได้รับ

-ข้าวเปล่าฟรี 2 มื้อ / ค่าอาหารวันละ 18 บาท และเพิ่มค่าอาหาร OT 7 ชั่วโมงแรก ชั่วโมงต่อไป 6 บาท

-มีรถรับส่งปรับอากาศ

-ชุดพนักงาน

สถานที่ปฏิบัติงาน

-บริษัท เอ็นเอชเค สปริง (ประเทศไทย) จำกัด นิคมอุตสาหกรรมเหมราชอีสเทิร์นซีบอร์ด ตำบลตาสิทธิ์ อำเภอปลวกแดง จังหวัดระยอง

ผู้ที่สนใจสมัครงานพนักงานฝ่ายผลิต เพื่อเข้าทำงานที่โรงงานผลิตเบาะรถยนต์ NHK Spring จังหวัดระยอง สามารถสมัครได้ด้วยตนเองที่บริษัททุกวันจันทร์-ศุกร์ ก่อนเวลา 10.00 น. หรือสอบถามได้ที่ 033-659-039-13

ขอบคุณข้อมูล Kesinee Tanasat เรียบเรียง chokyonline

error: Content is protected !!