KPI เปิดรับฝ่ายผลิต รายได้ 18,000 บาท/เดือน (สมัครออนไลน์)

บริษัท คิงส์แพ็ค อินดัสเตรียล จำกัด และ บริษัท คิงส์แบ็ก จำกัด ได้มีการประชาสัมพันธ์ในการเปิดรับสมัครพนักงานฝ่ายผลิตหลายอัตรา ซึ่งเป็นการเปิดรับสมัครโดยตรงจากทางบริษัท โดยประกอบกิจการด้านการผลิตบรรจุภัณฑ์พลาสติก โรงงานตั้งอยู่ที่จังหวัดชลบุรี มีคุณสมบัติของผู้สมัครดังนี้

คุณสมบัติของผู้สมัคร

-เป็นผู้ที่มีอายุ 18 ปีขึ้นไป

-วุฒิการศึกษาของผู้สมัคร ป.6 ขึ้นไป

-สามารถเข้าทำงานเป็นกะได้

-สามารถเดินทางมาทำงานเองได้ ไม่มีรถรับส่งพนักงาน

รายได้และสวัสดิการที่ได้รับ

-รายได้เฉลี่ย 14,000-18,000 บาทต่อเดือน

-ค่าจ้าง 336 บาทต่อวัน มีค่าล่วงเวลาโอที

-ค่าเข้ากะ 30-35 บาท

-ค่าอาหาร 25 บาท

-เบี้ยขยัน 200-600 บาท

-เบี้ยขยันรายปี 2,400 บาท

-ค่าเดินทางวันละ 10 บาท

-มีโบนัสประจำปี

สถานที่ปฏิบัติงาน

-บริษัท คิงส์แพ็ค อินดัสเตรียล จำกัด และ บริษัท คิงส์แบ็ก จำกัด ตำบลหนองไม้แดง อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี

ผู้ที่สนใจสมัครงานพนักงานฝ่ายผลิต เพื่อเข้าทำงานที่โรงงานผลิตบริษัท คิงส์แพ็ค อินดัสเตรียล จำกัด จังหวัดชลบุรี สามารถสมัครได้โดยการ Scan QR Code เพื่อสมัครงาน โดยจะมีการสัมภาษณ์ออนไลน์เพื่อเข้าทำงาน

ขอบคุณข้อมูล K-group Kpi – kb เรียบเรียง Chokyonline

error: Content is protected !!