Cargrill รับพนักงานประจำ 500 อัตรา รายได้เฉลี่ย 477 บาท/วัน

บริษัท คาร์กิลล์มีทส์ (ไทยแลนด์) จำกัด เป็นบริษัทที่ประกอบกิจการด้านการผลิตและส่งออกผลิตภัณฑ์ไก่ ได้มีการประชาสัมพันธ์ในการเปิดรับสมัครพนักงานประจำบริษัท ในตำแหน่งฝ่ายผลิต จำนวน 500 อัตรา เพื่อเข้าทำงานที่โรงงานสาขาจังหวัดสระบุรี โดยเปิดรับสมัครทางออนไลน์และหน้าโรงงาน มีคุณสมบัติดังนี้

คุณสมบัติของผู้สมัคร

-ไม่ใช้วุฒิการศึกษาในการสมัคร

-เป็นผู้ที่มีอายุ 18 ปีขึ้นไป

-ขยัน อดทน

-เปิดรับสมัครจำนวน 500 อัตรา

รายได้และสวัสดิการที่ได้รับ

-รายได้เฉลี่ย 477 บาทต่อวัน

-ค่าจ้างวันละ 325 บาท

-OT ชั่วโมงละ 61 บาท

-ค่ากะวันละ 30 บาท (เฉพาะกะกลางคืน)

-โบนัสเดือนละ 812 บาท

-ค่าราวโซ่ 10 บาท

-รางวัลอายุการทำงานนาน

-ทุนการศึกษาบุตร

-ที่พักฟรี / อาหารและน้ำดื่ม 3 มื้อฟรี

สถานที่ปฏิบัติงาน

-บริษัท คาร์กิลล์มีทส์ (ไทยแลนด์) จำกัด โรงงานสาขาสระบุรี ตำบลเขาวง อำเภอพระพุทธบาท จังหวัดสระบุรี

ผู้ที่สนใจสมัครงานพนักงานประจำในตำแหน่งฝ่ายผลิต เพื่อเข้าทำงานที่บริษัท คาร์กิลล์มีทส์ (ไทยแลนด์) จำกัด จังหวัดสระบุรี สามารถสมัครได้โดยการ Scan QR Code เพื่อสมัครงาน หรือ สมัครได้ด้วยตนเองที่หน้าบริษัทในวันที่ 18 กันยายน 2564 หรือสอบถามได้ที่ 083-034-9208 / 061-384-2360

ขอบคุณข้อมูล สมัครงานคาร์กิลล์สระบุรี เรียบเรียง chokyonline

error: Content is protected !!