Hutchinson เปิดรับฝ่ายผลิต 500 อัตรา รายได้ 699 บาท/วัน (สมัครออนไลน์)

บริษัท ฮัทชินสัน เทคโนโลยี โอเปอเรชั่นส์ (ประเทศไทย) จำกัด ดำเนินธุรกิจผลิต ประกอบ ส่งออกและจำหน่ายส่วนประกอบอิเล็กทรอนิกส์ของคอมพิวเตอร์ ได้มีการเปิดรับสมัครพนักงานฝ่ายผลิตผู้หญิง แผนกส่องกล้อง จำนวน 500 อัตรา ซึ่งเปิดรับสมัครทางออนไลน์ผ่านซับคอนแทรค SKD เพื่อปฏิบัติงานที่โรงงานสาขาโรจนะ 3 จังหวัดอยุธยา

คุณสมบัติของผู้สมัคร

-ผู้หญิง ที่มีอายุ 18 ปีขึ้นไป

-วุฒิการศึกษาตั้งแต่ ม.3 ขึ้นไป

-สามารถทำงานเป็นกะได้

-เปิดรับสมัครจำนวน 500 อัตรา เพื่อเข้าทำงานที่แผนกส่องกล้อง Sortting

-พนักงานเก่าลาออกครบ 1 เดือนก็สมัครได้

รายได้และสวัสดิการที่ได้รับ

-รายได้เฉลี่ยรวมสวัสดิการอื่นไม่น้อยกว่า 699 บาทต่อวัน จ่ายค่าจ้างให้ทุก 15 วัน

-ค่าจ้างวันละ 325 บาทต่อวัน

-โอที 208.93 บาทต่อวัน

-ค่าข้าว 30 บาทต่อวัน / ค่าข้าวช่วงโอที 20 บาทต่อวัน

-ค่ากะเช้า 40 บาทต่อวัน

-ค่ากะดึก 60 บาทต่อวัน

-ค่าส่องกล้อง 40 บาทต่อวัน

-เบี้ยขยันเดือนละ 500 , 700 , 800 บาทต่อเดือน

-มีรถบัสรับ-ส่งระหว่างที่พักและโรงงานฟรี

-สิทธิประกันสังคม

-งานเลี้ยงสังสรรค์ประจำปี

สถานที่ปฏิบัติงาน

-บริษัท ฮัทชินสัน เทคโนโลยี โอเปอเรชั่นส์ (ประเทศไทย) จำกัด นิคมอุตสาหกรรมโรจนะ 3 จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

ผู้ที่สนใจสมัครงานพนักงานฝ่ายผลิตหญิง แผนกส่องกล้อง จำนวน 500 อัตรา สามารถสมัครได้ซับคอนแทรค SKD ที่เว็บไซต์ https://forms.gle/7oKiBXDphEBT2NoeA โดยมีสัมภาษณ์ผ่านวีดีคอลทุกวัน หรือสอบถามได้ที่ 086-331-9034

ขอบคุณข้อมูล มนต์ชัย พันธุ์ศุภศิริ เรียบเรียง Chokyonline

error: Content is protected !!