บริษัท อิชิตัน กรุ๊ป เปิดรับหลายตำแหน่ง รายได้เฉลี่ย 500-570 บาท/วัน

บริษัท อิชิตัน กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) เป็นบริษัทที่ประกอบธุรกิจเครื่องดื่ม ได้มีการเปิดรับสมัครพนักงานหลายตำแหน่งทั้งผู้ชายและผู้หญิง โดยเปิดรับสมัครผ่านซับคอนแทรคการ์ดแอสโซซิเอท เพื่อเข้าทำงานที่โรงงานผลิตนิคมอุตสาหกรรมโรจนะ โซน 3 จังหวัดพระนครศรีอยุธยา มีคุณสมบัติของผู้สมัครดังนี้

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร

1.พนักงานชาย จำนวน 22 คน ที่มีอายุ 18-37 ปี สัญญาจ้าง 3 เดือน สามารถเริ่มงานได้ทันที งานส่อง และ Support Line การผลิต

2.พนักงานชาย จำนวน 5 อัตรา ที่มีอายุ 18-35 ปี ตำแหน่งเทฝา 2 คน ขับโฟล์คลิฟท์ได้มีใบเซอร์ / ตำแหน่ง Packing 1 คน / ตำแหน่ง Process 2 คน

3.พนักงานชาย จำนวน 2 อัตรา ที่มีอายุ 22-37 ปี ทำความสะอาดสแตนเลสภายในโรงงาน ตรวจอุปกรณ์ภายในโรงงาน

4.พนักงานJobชายและหญิง เริ่มงาน 13-30 กันยายน 2564

คุณสมบัติของผู้สมัคร

-วุฒิการศึกษา ม.3 ขึ้นไป

รายได้และสวัสดิการที่ได้รับ

-รายได้เฉลี่ย 500-570 บาทต่อวัน

-ค่าแรง 325 บาทต่อวัน

-โอทีวันละ 3 ชั่วโมง (60.94 บาทต่อชั่วโมง)

-ค่ากะดึก 40 บาทต่อวัน

-ค่าเดินทาง 20 บาทต่อวัน

-ค่าครองชีพ 10 บาทต่อวัน (ผ่าน 120 วัน)

-ค่าขับโฟล์คลิฟท์ 25-100 บาทต่อวัน

-เบี้ยขยัน 3,000 บาทต่อไตรมาส (3 เดือน)

-ฟรีอาหารกลางวัน

-เงินออกสิ้นเดือน

สถานที่ปฏิบัติงาน

-บริษัท อิชิตัน กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) นิคมอุตสาหกรรมโรจนะ โซน 3 ตำบลอุทัย อำเภออุทัย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

ผู้ที่สนใจสมัครงานทั้งพนักงานสัญญาจ้าง 3 เดือน พนักงานพาร์ทไทม์ และตำแหน่งอื่นๆ ที่เปิดรับสมัครเพื่อเข้าทำงานที่บริษัท อิชิตัน กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) สามารถสมัครได้ด้วยตนเองที่ จุดรับสมัครงานตรงป้อมขนส่งอิชิตัน หรือสอบถามได้ที่ 086-306-2223 โดยแต่งกายให้เรียบร้อยในวันสมัคร

ขอบคุณข้อมูล การ์ดแอสโซซิเอท จัดหางาน ซับการ์ด นวนคร เรียบเรียง Chokyonline

error: Content is protected !!