DIT เปิดรับฝ่ายผลิต รายได้เฉลี่ย 20,000 บาท/เดือน เริ่มงาน 22 ก.ย. นี้

บริษัท ไดกิ้น อินดัสทรีส์ (ประเทศไทย) จำกัด หรือ DIT เป็นบริษัทที่ดำเนินธุรกิจด้านการผลิตเครื่องปรับอากาศ ทั้งการพาณิชย์และที่พักอาศัย โดยมีโรงงานที่เป็นฐานผลิตตั้งอยู่ที่นิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้ จังหวัดชลบุรี ได้มีการเปิดรับสมัครผ่านซับคอนแทรคยูโรเซียเวิลด์ ในตำแหน่งพนักงานฝ่ายผลิต

ตำแหน่งที่ 1 : พนักงานชาย จำนวน 1 อัตรา

-วุฒิการศึกษา ปวส. ขึ้นไป มีอายุระหว่าง 18-30 ปี

-ลักษณะงาน Support Engineer เตรียม Part สำหรับห้องของ R&D

-ไม่มีงานเอกสาร

-มีโอที

ตำแหน่งที่ 2 : พนักงานฝ่ายผลิต จำนวน 10 อัตรา

-ผู้ชาย ที่มีอายุระหว่าง 18-35 ปี

-วุฒิการศึกษา ม.3 ขึ้นไป

-ส่วนสูง 160 เซนติเมตรขึ้นไป

-เข้ากะได้ / ทำโอทีได้

-อบรมและเริ่มงานในวันที่ 22 กันยายน 2564

รายได้และสวัสดิการสำหรับพนักงานฝ่ายผลิต

-รายได้เฉลี่ย 12,000-20,000 บาทต่อเดือน

-ค่าแรง 384 บาทต่อวัน

-ค่ากะ 140 บาทต่อวัน

-ค่าอาหาร 60 บาทต่อวัน

-ค่าสกิล 200-300 บาทต่อเดือน

-เบี้ยขยัน 300 , 400 , 500 บาทต่อเดือน

-ค่ากะเบื้ล 280 บาทต่อวัน

-เงินพิเศษวันหยุด 100 บาท

-เงินออกวันที่ 25 ของเดือน

รายละเอียดในการทำงาน

-ประเมินต่อสัญญาทุก 6 เดือน อายุงานครบ 1 ปี มีประเมินสัญญาเป็นสัญญาระยะยาว

-ทำงานวันจันทร์-ศุกร์ / หยุดเสาร์-อาทิตย์ เป็น OT

-เวลาทำงานกะเช้า 08.00-17.45 น. / เวลาทำงานกะดึก 20.00-05.30 น.

สถานที่ปฏิบัติงาน

-บริษัท ไดกิ้น อินดัสทรีส์ (ประเทศไทย) จำกัด นิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้ ถนนบางนา-ตราด กม.57 ตำบลคลองตำหรุ อำเภอเมือง จังหวัดชลบุรี

ผู้ที่สนใจสมัครงานพนักงานฝ่ายผลิต และตำแหน่งอื่นๆ เพื่อทำงานที่บริษัท ไดกิ้น อินดัสทรีส์ (ประเทศไทย) จำกัด สามารถสมัครได้ที่ อมตะพลาซ่า ห้อง A3 หรือสอบถามได้ที่ 086-305-6025 / 095-723-3806 / 061-223-2705 ซับคอนแทรคยูโรเซียเวิลด์

ขอบคุณข้อมูล สมร พรมมณี เรียบเรียง Chokyonline

error: Content is protected !!