Rise Buddy เปิดรับฝ่ายผลิต รายได้เฉลี่ย 15,000-20,000 บาท/เดือน

บริษัท ไวด์ เฟธ ฟู้ด จำกัด เป็นบริษัทที่ดำเนินธุรกิจด้านการผลิตขนมอบกรอบไรซ์บัดดี้ เพื่อจำหน่ายภายในประเทศและส่งออก ได้มีการเปิดรับสมัครพนักงานฝ่ายผลิตบรรจุเป็นรายเดือน ผ่านซับคอนแทรคแสนดี โดยเข้าทำงานที่โรงงานผลิตนิคมอุตสาหกรรมบางพลี ซอย 2 จังหวัดสมุทรปราการ มีคุณสมบัติดังนี้

คุณสมบัติของผู้สมัคร

-ผู้ชาย / ผู้หญิง ที่มีอายุ 18-45 ปี

-สามารถทำงานเข้ากะได้

-วุฒิการศึกษา ป.6 ขึ้นไป

-พร้อมตรวจสุขภาพก่อนเริ่มทำงาน

-บรรจุเป็นพนักงานรายเดือนทันที

รายได้และสวัสดิการที่ได้รับ

-รายได้เฉลี่ย 15,000-20,000 บาทต่อเดือน

-ค่าแรง 9,930 บาทต่อเดือน (ทำงาน 26 วันต่อเดือน)

-ค่ากะ 50 บาทต่อวัน

-ค่าอาหาร 20-40 บาทต่อวัน

-ค่าร้อน 25 บาทต่อวัน

-เบี้ยขยัน 300 , 400 , 500 , 600 บาทต่อเดือน

-มีโอที 62.06 บาทต่อชั่วโมง

-ค่าครองชีพ 600 บาทต่อเดือน (อายุงาน 2 เดือน)

-มีรถรับส่งพนักงาน เส้นเคหะ-บ้านเอื้อ , ไทยประกัน

-สวัสดิการตามกฏหมายแรงงาน

-มีสิทธิ์บรรจุเป็นพนักงานประจำ (ตามเงื่อนไขของบริษัท)

สถานที่ปฏิบัติงาน

-บริษัท ไวด์ เฟธ ฟู้ด จำกัด นิคมอุตสาหกรรมบางพลี ซอย 2 ตำบลบางเสาธง อำเภอบางเสาธง จังหวัดสมุทรปราการ

ผู้ที่สนใจสมัครงานพนักงานฝ่ายผลิต(บรรจุเป็นพนักงานรายเดือน) เพื่อเข้าทำงานที่บริษัท ไวด์ เฟธ ฟู้ด จำกัด สามารถสมัครได้ด้วยตนเองที่บริษัท ทุกวันจันทร์-เสาร์ เวลา 08.00-17.00 น. หรือสอบถามได้ที่ 087-611-7282 ซับคอนแทรคแสนดี

ขอบคุณข้อมูล Jariya Kerdklang เรียบเรียง Chokyonline

error: Content is protected !!