Khao Shong รับสมัครพนักงาน รายได้เฉลี่ย 500-600 บาท/วัน

บริษัท เขาช่องอุตสาหกรรม 1979 จำกัด เป็นบริษัทผู้ผลิตผลิตภัณฑ์กาแฟเขาช่อง ได้มีการเปิดรับสมัครพนักงานแพ็คกาแฟ จำนวน 13 อัตรา ผ่านซับคอนแทรคบียอนด์ เอจ จำกัด เพื่อเข้าปฏิบัติงานที่โรงงานสาขาถนนกิ่งแก้ว จังหวัดสมุทรปราการ มีคุณสมบัติของผู้สมัครและรายได้ที่ได้รับจากการทำงานดังนี้

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร

-พนักงานแพ็คซองกาแฟ จำนวน 13 อัตรา

คุณสมบัติของผู้สมัคร

-ผู้ชาย / ผู้หญิง ที่มีอายุ 18 ปีขึ้นไป

-วุฒิการศึกษา ป.6 ขึ้นไป

-ส่วนสูง 155 เซนติเมตรขึ้นไป

-เริ่มงานวันที่ 11 ตุลาคม 2564

รายได้และสวัสดิการที่ได้รับ

-รายได้เฉลี่ย 500-600 บาทต่อวัน

-ลักษณะงานเป็นงานแพ็คซองกาแฟเหมาชิ้น

-เบี้ยขยัน 400 บาทต่อเดือน

-ค่าเดินทาง 25 บาทต่อวัน

-ค่าข้าวโอที 20 บาทต่อวัน

สถานที่ปฏิบัติงาน

-บริษัท เขาช่องอุตสาหกรรม 1979 จำกัด ถนนกิ่งแก้ว ตำบลราชาเทวะ อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ

ผู้ที่สนใจสมัครงานพนักงานแพ็คซองกาแฟเขาช่อง จำนวน 13 อัตรา เพื่อเข้าทำงานที่บริษัท เขาช่องอุตสาหกรรม 1979 จำกัด สาขากิ่งแก้ว จังหวัดสมุทรปราการ ในวันที่ 11 ตุลาคม 2564 สามารถติดต่อเพื่อสมัครงานได้ที่ 092-951-9614 และ 085-324-0049 ซับคอนแทรคบียอนด์ เอจ จำกัด

ขอบคุณข้อมูล หางาน สมัครงาน บางพลี บางบ่อ เรียบเรียง Chokyonline

error: Content is protected !!