Federal รับสมัครพนักงานฝ่ายผลิต รายได้เฉลี่ย 18,000 บาท/เดือน

บริษัท เฟดเดอรัล อีเลคตริค จำกัด หรือ FEC เป็นบริษัทที่ประกอบกิจการผลิตเครื่องใช้ไฟฟ้าในครัวเรือนของชาร์พ ได้มีการเปิดรับสมัครพนักงานฝ่ายผลิต ผ่านซับคอนแทรคบริษัท พีนัจ คอร์ปอเรชัน จำกัด โดยมีงานทั้งเข้ากะและไม่เข้ากะ โรงงานผลิตตั้งอยู่ที่ถนนกิ่งแก้ว จังหวัดสมุทรปราการ มีคุณสมบัติของผู้สมัครดังนี้

คุณสมบัติของผู้สมัครพนักงานฝ่ายผลิต

-ผู้ชาย ส่วนสูง 160 เซนติเมตรขึ้นไป น้ำหนักไม่เกิน 85 กิโลกรัม

-ผู้หญิง ส่วนสูง 155 เซนติเมตรขึ้นไป น้ำหนักไม่เกิน 65 กิโลกรัม

-เป็นผู้ที่มีอายุ 18-35 ปี

-วุฒิการศึกษา ม.3 / ม.6 / ปวช.

-สายตาปกติ

รายได้และสวัสดิการที่ได้รับ

-รายได้เฉลี่ย 14,000-18,000 บาทต่อเดือน

-ค่าแรง 336 บาทต่อวัน ทำงานครบ 6 เดือน ปรับเป็น 346 บาทต่อวัน

-โอที 1.5 เหมาจ่าย 168 บาทต่อวัน ทำงานครบ 6 เดือน ปรับเป็น 173 บาทต่อวัน

-ค่ากะดึก 40 บาทต่อวัน

-ค่าเทหล่อ (เฉพาะพนักงานเทหล่อ) 10 บาทต่อชั่วโมง

-เบี้ยขยัน 400 , 500 , 600 บาทต่อเดือน

-ค่า Incentive 250 บาท ทุก 3 เดือน

-ค่าอาหารวันหยุด 30 บาทต่อวัน

-ค่าทำงานวันหยุดล่วงเวลา 336 บาทต่อวัน

-วันหยุดประเพณี 336 บาทต่อวัน

-ทำงานวันหยุดประเพณี 336 บาทต่อวัน

-ทำงานล่วงเวลาวันหยุดประเพณี 336 บาทต่อวัน

-ค่าอายุงานครบ 15 วัน ไม่เกิน 6 เดือน 10 บาทต่อวัน

-ข้าวเปล่ากลางวันฟรี

-ตรวจสุขภาพประจำปีฟรี

-มีโบนัสประจำปี

-รถรับส่งพนักงานมีหลายสาย

-เงินเดือนออกวันที่ 23 และ 8

สถานที่ปฏิบัติงาน

-โรงงานผลิตเครื่องใช้ไฟฟ้าในครัวเรือนชาร์พ ถนนกิ่งแก้ว ข้างซอย 34 ตำบลราชาเทวะ อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ

ผู้ที่สนใจสมัครงานพนักงานฝ่ายผลิตชายและหญิง เพื่อเข้าทำงานที่โรงงานผลิตเครื่องใช้ไฟฟ้าในครัวเรือนของชาร์พ บริษัท เฟดเดอรัล อีเลคตริก จำกัด สามารถสมัครได้ด้วยตนเองที่บริษัท โดยแจ้ง รปภ. ว่ามาสมัครงานกับซับคอนแทรคพีนัจ หรือสอบถามได้ที่ 095-369-8357 หรือ 062-538-7744

ขอบคุณข้อมูล พีนัจกรุ๊ป กิ่งแก้ว เรียบเรียง Chokyonline