บิ๊ก คิทเช่น เปิดรับฝ่ายผลิต และ พนักงานคลัง รายได้เฉลี่ย 486-630 บาท/วัน

บริษัท บิ๊ก คิทเช่น จำกัด เป็นบริษัทผู้ผลิตปลาเส้นปรุงรสพร้อมทาน และอาหารทะเลแปรรูป ได้มีการประชาสัมพันธ์ในการเปิดรับสมัครพนักงานรายวันในตำแหน่ง พนักงานฝ่ายผลิต พนักงานคลัง และเจ้าหน้าที่ควบคุมสินค้า บริษัทเปิดรับสมัครโดยตรงไม่ผ่านซับคอนแทรค มีคุณสมบัติของผู้สมัครดังนี้

ตำแหน่งและคุณสมบัติของผู้สมัคร

1.พนักงานฝ่ายผลิต ผู้ชาย / ผู้หญิง ที่มีอายุ 18-45 ปี ไม่จำกัดวุฒิการศึกษา สามารถเข้ากะได้ (ประจำสาขา 2)

2.พนักงานคลังสินค้ารายวัน ผู้ชาย ที่มีอายุ 18-40 ปี ไม่จำกัดวุฒิการศึกษา (ประจำสาขา 2)

3.เจ้าหน้าที่ควบคุมคุณภาพ ผู้หญิง ที่มีอายุ 22-35 ปี วุฒิการศึกษาปริญญาตรี สาขาวิทย์การอาหาร (ประจำสาขา 1)

รายได้และสวัสดิการที่ได้รับ

-รายได้เฉลี่ยพนักงานฝ่ายผลิต และ พนักงานคลัง 486-630 บาทต่อวัน

-มีค่าเข้ากะ

-โบนัสประจำปี

-เงินพิเศษ (ตามผลงาน)

-ชุดฟอร์มฟรี

สถานที่ปฏิบัติงาน

-สำนักงานใหญ่ ถนนเอกชัย ตำบลโคกขาม อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรสาคร

-สาขา 1 ถนนธรรมคุณากร ตำบลบางหญ้าแพรก อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรสาคร

-สาขา 2 ถนนเอกชัย ตำบลนาดี อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรสาคร

ผู้ที่สนใจสมัครงานพนักงานฝ่ายผลิต พนักงานคลังสินค้า และเจ้าหน้าที่ควบคุมสินค้า เพื่อเข้าทำงานที่บริษัท บิ๊ก คิทเช่น จำกัด สามารถติดต่อบริษัทเพื่อสมัครงานได้ที่ 034-435-435 ฝ่ายบุคคลสาขา 1 และ 034-861-490 ฝ่ายบุคคลสาขา 2

ขอบคุณข้อมูล Napaporn Phukwattanakul เรียบเรียง Chokyonline