TSPK เปิดรับฝ่ายผลิต รายได้ประมาณ 17,000-18,000 บาท/เดือน

บริษัท ไทยซัมมิท พีเค คอร์ปอเรชั่น จำกัด เป็นบริษัทที่ดำเนินธุรกิจการผลิตชิ้นส่วนรถยนต์ โดยมีโรงงานผลิตตั้งอยู่ที่นิคมอุตสาหกรรมเหมราชใหม่ จังหวัดระยอง ได้มีการเปิดรับสมัครพนักงานฝ่ายผลิต ผ่านซับคอนแทรค Pnat Group เพื่อเข้าปฏิบัติงานในวันจันทร์ที่ 11 ตุลาคม 2564 มีคุณสมบัติของผู้สมัครดังนี้

คุณสมบัติของผู้สมัครพนักงานฝ่ายผลิต

-ผู้ชาย ที่มีอายุ 18-34 ปี

-วุฒิการศึกษา ป.6 ขึ้นไป

-มีการบรรจุเป็นพนักงานประจำ

-มีรอบเริ่มงานวันที่ 11 ตุลาคม 2564

รายได้และสวัสดิการที่ได้รับ

-รายได้เฉลี่ยประมาณ 17,000-18,000 บาทต่อเดือน

-ค่าแรง 340 บาทต่อวัน

-มีโอทีพิเศษ 20 นาทีทุกวัน และ มีโอทีวันละ 2 ชั่วโมงขึ้นไป

-ค่ากะ 80 บาทต่อวัน

-ค่าอาหาร 35 บาทต่อวัน

-ค่าข้าวโอที 2 ชั่วโมงขึ้นไป 12 บาทต่อวัน

-เบี้ยขยัน 500 บาทต่อเดือน

-เงินเดือนออกวันที่ 16 และ 1 ของเดือน

รายละเอียดในการทำงาน

-ทำงานวันจันทร์-ศุกร์

-เวลาทำงานกะเช้า 08.00-17.10 น. และ เวลาทำงานกะดึก 20.00-05.10 น.

สถานที่ปฏิบัติงาน

-บริษัท ไทยซัมมิท พีเค คอร์ปอเรชั่น จำกัด นิคมอุตสาหกรรมเหมราชใหม่ ตำบลตาสิทธิ์ อำเภอปลวกแดง จังหวัดระยอง

ผู้ที่สนใจสมัครงานพนักงานฝ่ายผลิต เพื่อเริ่มงานในวันที่ 11 ตุลาคม 2564 ที่บริษัท ไทยซัมมิท พีเค คอร์ปอเรชั่น จำกัด จังหวัดระยอง สามารถติดต่อเพื่อสมัครงานได้ที่ Line : PNATRAYONG หรือ 095-369-8356 ซับคอนแทรค Pnat Group

ขอบคุณข้อมูล Recruit Pnatgroup Rayong เรียบเรียง Chokyonline