ยูนิชาร์ม เปิดรับฝ่ายผลิต รายได้ประมาณ 7,000-12,000 บาท/วีค

บริษัท ยูนิชาร์ม (ประเทศไทย) จำกัด เป็นบริษัทผู้ผลิตผลิตภัณฑ์ Mamypoko , SOFY โดยมีโรงงานผลิตตั้งอยู่ที่นิคมอุตสาหกรรมเวลโกรว์ จังหวัดฉะเชิงเทรา ได้มีการเปิดรับสมัครพนักงานฝ่ายผลิต และ พนักงานลากแฮนลิฟ ผ่านซับคอนแทรค Grop มีคุณสมบัติของผู้สมัครและรายได้ที่ได้รับจากการทำงานดังนี้

คุณสมบัติและตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร

-พนักงานฝ่ายผลิต ผู้ชาย / ผู้หญิง / สาวสอง / ทอม (มีค่าตำแหน่ง 20 , 40 บาทต่อวัน)

-พนักงานลากแฮนลิฟ ผู้ชาย (มีค่าตำแหน่ง 40 บาทต่อวัน)

-เป็นผู้ที่มีอายุ 18-38 ปี

-วุฒิการศึกษา ม.3 ขึ้นไป

-ส่วนสูง 153 เซนติเมตรขึ้นไป

รายได้และสวัสดิการที่ได้รับ

-รายได้เฉลี่ย 7,000-12,000 บาทต่อวีค

-ค่าแรงแรกเข้า 330 บาทต่อวัน / ค่าแรง 4-12 เดือน 340 บาทต่อวัน / ค่าแรง 1 ปีขึ้นไป 350 บาทต่อวัน

-ฟรีคูปองอาหาร

-ทำงานวันจันทร์-วันศุกร์ (ตามปฏิทินลูกค้า)

-เงินเดือนทุกวันที่ 10 และ 25 ของทุกเดือน

สวัสดิการอายุงาน 1-12 เดือน

-ค่ากะเช้า 20 บาทต่อวัน

-ค่ากะดึก 60 บาทต่อวัน

สวัสดิการอายุงาน 1 ปีขึ้นไป

-ค่ากะเช้า 30 บาทต่อวัน

-ค่ากะดึก 80 บาทต่อวัน

-เบี้ยขยัน 900-1,000-1,200 บาทต่อเดือน

สถานที่ปฏิบัติงาน

-บริษัท ยูนิชาร์ม (ประเทศไทย) จำกัด นิคมอุตสาหกรรมเวลโกรว์ ตำบลบางวัว อำเภอบางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา

ผู้ที่สนใจสมัครงานพนักงานฝ่ายผลิต พนักงานลากแฮนลิฟ เพื่อเข้าทำงานที่บริษัท ยูนิชาร์ม (ประเทศไทย) จำกัด สามารถสมัครได้ด้วยตนเองที่ จุดรับสมัครงานกรอพฝั่งตรงข้ามนิคมเวลโกรว์ หรือสอบถามได้ที่ 098-249-3462 หรือ Line : 0982493462

ขอบคุณข้อมูล ณัฏฐ์ณิฌา เรืองกัลป์ เรียบเรียง Chokyonline