TMT เปิดรับฝ่ายผลิต จำนวน 100 อัตรา ค่าจ้าง 331 บาท/วัน มีโอที

บริษัท โตโยต้า มอเตอร์ ประเทศไทย จำกัด หรือ TMT เป็นบริษัทผู้ผลิตและประกอบรถยนต์ของโตโยต้า โดยมีโรงงานในไทยหลายแห่ง ได้แก่ โรงงานสำโรง จังหวัดสมุทรปราการ โรงงานบ้านโพธิ์ และ โรงงานเกต์เวย์ จังหวัดฉะเชิงเทรา ได้มีการเปิดรับสมัครพนักงานฝ่ายผลิตชาย จำนวน 100 อัตรา เพื่อเข้าปฏิบัติงานที่โรงงานสำโรง

คุณสมบัติของผู้สมัครพนักงานฝ่ายผลิต

-ผู้ชาย ที่มีอายุ 18-30 ปี

-วุฒิการศึกษา ม.3 และ ม.6

-ผ่านการเกณฑ์ทหาร หรือ เรียน รด.

-ส่วนสูง 165 เซนติเมตรขึ้นไป หรือ น้ำหนัก 55 กิโลกรัม

-เปิดรับสมัคร จำนวน 100 อัตรา

ค่าจ้างและสวัสดิการที่ได้รับ

-ค่าจ้าง 331 บาทต่อวัน

-ค่าอาหารกลางวัน 73 บาทต่อวัน

-ค่าอาหารโอที 73 บาทต่อวัน

-ค่ากะ 150 บาทต่อวัน

-โบนัสปีละ 2 ครั้ง (กลางปีและปลายปี)

-ปรับค่าจ้างประจำปี

-ประกันกลุ่ม

-มีบรรจุเป็นพนักงานประจำ

-มีรถรับ-ส่งหลายสาย

-สวัสดิการอื่นๆ

สถานที่ปฏิบัติงาน

-บริษัท โตโยต้า มอเตอร์ ประเทศไทย จำกัด โรงงานสาขาสำโรง ตำบลสำโรงใต้ อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ

ผู้ที่สนใจสมัครงานพนักงานฝ่ายผลิต จำนวน 100 อัตรา เพื่อเข้าทำงานที่โรงงานโตโยต้า มอเตอร์ สาขาสำโรง จังหวัดสมุทรปราการ สามารถติดต่อเพื่อสมัครงานได้ที่ 086-319-3634 / 086-319-3635 / 086-319-3633 ซับคอนแทรค S.M.A โดยมีรอบสัมภาษณ์ทุกวันทำงาน

ขอบคุณข้อมูล ทีมฝ่ายว่าจ้างงาน เอสเอ็มเอ งานดี เรียบเรียง Chokyonline