บริษัท ไทยอินาบะ เปิดรับฝ่ายผลิต รายได้ 17,000 บาท/เดือน

บริษัท ไทย อินาบะ ฟู้ดส์ จำกัด เป็นบริษัทผู้ผลิตอาหารพร้อมทานบรรจุภาชนะปิดผนึกสำหรับคน และอาหาร ขนม สำหรับสัตว์เลี้ยง โดยมีโรงงานผลิตในไทยตั้งอยู่ที่นิคมอุตสาหกรรมเหมราช จังหวัดสระบุรี ได้มีการเปิดรับสมัครพนักงานฝ่ายผลิตหลายอัตรา ผ่านซับคอนแทรค PCK โดยสมัครฟรีไม่มีค่าใช้จ่าย

คุณสมบัติของผู้สมัครพนักงานฝ่ายผลิต

-ผู้ชาย / ผู้หญิง / ทอม / สาวสอง ที่มีอายุ 18 ปีขึ้นไป

-วุฒิการศึกษา ป.6 ขึ้นไป

-สามารถทำงานเข้ากะได้

-มีโอที

-สัมภาษณ์ผ่าน พร้อมเริ่มงานทันที

รายได้และสวัสดิการที่ได้รับ

-รายได้เฉลี่ย 12,000-17,000 บาทต่อเดือน

-ค่าแรง 325 บาทต่อวัน

-ค่าอาหาร 45 บาท มีข้าวให้ฟรี น้ำแข็งเปล่าฟรี น้ำดื่มฟรี

-ค่ากะดึก 40 บาท

-ค่าความร้อนวันละ 40 บาท

-ค่ารับวัตถุดิบ 500 บาทต่อครั้ง

-ค่าครองชีพ 500 บาทต่อเดือน

-เบี้ยขยัน 500 , 700 , 1,000 บาทต่อเดือน (ทำงานติดต่อกัน 5 เดือนโดยไม่หยุดงาน ให้โบนัสพิเศษ เพิ่มอีก 1,000 บาท)

-OT วันละ 3 ชั่วโมง 182.79 บาท

-ประกันสังคม

-วันหยุดพักผ่อนประจำปี

-เงินออกวันที่ 25 และ 10 ของเดือน

รายละเอียดในการทำงาน

-ทำงานวันจันทร์-ศุกร์ ทำงานเข้ากะ 2 กะ (2 อาทิตย์เปลี่ยนกะ)

-เวลาเข้างานกะเช้า 07.00-16.00 น. (ไม่รวมโอที) / เวลาเข้างานกะดึก 19.00-04.00 น. (ไม่รวมโอที)

สถานที่ปฏิบัติงาน

-บริษัท ไทย อินาบะ ฟู้ดส์ จำกัด นิคมอุตสาหกรรมเหมราช อำเภอหนองแค จังหวัดสระบุรี

ผู้ที่สนใจสมัครงานพนักงานฝ่ายผลิตหลายอัตรา ผ่านซับคอนแทรค PCK เพื่อเข้าปฏิบัติงานที่บริษัท ไทย อินาบะ ฟู้ดส์ จำกัด นิคมเหมราช จังหวัดสระบุรี สามารถติดต่อเพื่อสมัครงานได้ที่ 063-642-5629 หรือ สำนักงาน PCK  หน้าหมู่บ้านพาสิริธารา 5

ขอบคุณข้อมูล หจก พรหมเจริญกิจ เรียบเรียง Chokyonline