Chomthana รับสมัคร 15 อัตรา วุฒิ ป.6 รายได้เฉลี่ย 557 บาท/วัน

บริษัท จอมธนา จำกัด เป็นบริษัทที่ดำเนินธุรกิจมามากกว่า 40 ปี เป็นผู้ผลิตไอศครีมครีโมและติ่มซำซาลาเปาสตาร์ โดยมีโรงงานผลิตตั้งอยู่ที่ถนนปทุมธานี-ลาดหลุมแก้ว จังหวัดปทุมธานี ได้มีการเปิดรับสมัครพนักงานฝ่ายผลิต จำนวน 15 อัตรา ผ่านซับคอนแทรค มีรายละเอียดของผู้สมัครและรายได้ที่ได้รับดังนี้

คุณสมบัติของผู้สมัครพนักงานฝ่ายผลิต

-ผู้ชาย / ผู้หญิง / ทอม / สาวสอง ที่มีอายุ 18-40 ปี

-วุฒิการศึกษา ป.6 ขึ้นไป

-ทำโอทีได้ และเข้ากะได้ 2 กะ

-เปิดรับสมัคร จำนวน 15 อัตรา

รายได้และสวัสดิการที่ได้รับ

-รายได้เฉลี่ย 557 บาทต่อวัน

-ค่าแรง 331 บาทต่อวัน

-ค่าอาหาร 10 บาทต่อวัน

-ค่ากะดึก 50 บาทต่อวัน

-ค่าโอที 62.06 บาทต่อชั่วโมง

-เบี้ยขยัน 300 , 400 , 500 บาทต่อเดือน

-ประกันสังคม

-เสื้อฟรี 2 ตัว

-เงินเดือนออกทุกสิ้นเดือน

สถานที่ปฏิบัติงาน

-บริษัท จอมธนา จำกัด ถนนลาดหลุมแก้ว-ปทุมธานี ตำบลคูบางหลวง อำเภอลาดหลุมแก้ว จังหวัดปทุมธานี

ผู้ที่สนใจสมัครงานพนักงานฝ่ายผลิต จำนวน 15 อัตรา เพื่อเข้าทำงานที่โรงงานผลิตไอศครีมครีโม จังหวัดปทุมธานี สามารถติดต่อเพื่อสมัครและเริ่มงานได้ที่ 061-640-6283

ขอบคุณข้อมูล Pattama Thiamjai เรียบเรียง Chokyonline