Hitachi เปิดรับฝ่ายผลิต และ QC รายได้เฉลี่ย 18,000-20,000 บาท/เดือน

บริษัท ฮิตาชิ เมทัลส์ (ประเทศไทย) จำกัด เป็นบริษัทในเครือของฮิตาชิประเทศไทย ประกอบธุรกิจด้านการผู้ผลิตชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ ได้มีการเปิดรับสมัครพนักงานฝ่ายผลิต และพนักงาน QA / QC ผ่านซับคอนแทรค JSR โดยมีรอบสัมภาษณ์ในวันศุกร์ที่ 15 ตุลาคม 2564 เพื่อเข้าทำงานที่โรงงานผลิตจังหวัดพระนครศรีอยุธยา

คุณสมบัติของผู้สมัคร

-พนักงานฝ่ายผลิต ผู้ชาย / ผู้หญิง ที่มีอายุ 21-28 ปี

-พนักงาน QA / QC ผู้หญิง ที่มีอายุ 21-30 ปี

-วุฒิการศึกษา ม.6 ขึ้นไป

-มีรอบสัมภาษณ์วันที่ 15 ตุลาคม 2564

-มีประสบการณ์ด้านการทำงานโรงงานมีโอกาสผ่านสัมภาษณ์งาน

รายได้และสวัสดิการที่ได้รับ

-รายได้เฉลี่ย 18,000-20,000 บาทต่อเดือน

-ค่าแรง 325 บาทต่อวัน

-ค่าล่วงเวลา OT 1.5 ชั่วโมงละ 60.93 บาท

-ค่าล่วงเวลา OT 2.0 ชั่วโมงละ 81.25 บาท

-ค่าล่วงเวลา OT 3.0 ชั่วโมงละ 121.87 บาท

-ค่ากะดึก 55 บาทต่อวัน

-ค่าอาหาร 35.50 บาทต่อวัน

-ค่าเบี้ยขยัน 700 / 800 / 900 บาทต่อเดือน

-ทำงานครบปีมีโบนัส 5,000 บาท

-ทำงานครบ 3 เดือน ไม่หยุดงานมีเงินพิเศษให้ 500 บาท

-ค่าเกรด S-660 / A-480 / B-210 / C-90 / D-60

-มีบริการรถรับส่งฟรี

สถานที่ปฏิบัติงาน

-บริษัท ฮิตาชิ เมทัลส์ (ประเทศไทย) จำกัด นิคมอุตสาหกรรมโรจนะ ตำบลคานหาม อำเภออุทัย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

ผู้ที่สนใจสมัครงานพนักงานฝ่ายผลิต และ พนักงาน QA/QC เพื่อเข้าทำงานที่บริษัท ฮิตาชิ เมทัลส์ (ประเทศไทย) จำกัด สาขาจังหวัดอยุธยา สามารถติดต่อเพื่อสมัครงานได้ที่ 092-117-7904 ซับคอนแทรค JSR โดยมีรอบสัมภาษณ์ในวันศุกร์ที่ 15 ตุลาคม 2564

ขอบคุณข้อมูล หางาน สมัครงาน โรจนะอยุธยา(P-ONE) เรียบเรียง Chokyonline