S&P Bakery บริษัทเปิดรับฝ่ายผลิต ค่าจ้าง 400 บาท/วัน

บริษัท เอส แอนด์ พี ซินดิเคท จำกัด (มหาชน) เป็นบริษัทที่ประกอบธุรกิจประเภทอาหารและเบเกอรี่ โดยร้านอาหารและผลิตภัณฑ์เบเกอรี่ทั้งในและต่างประเทศ โดยบริษัทได้มีการประชาสัมพันธ์ในการเปิดรับสมัครพนักงานฝ่ายผลิตชั่วคราว เพื่อเข้าทำงานตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่ 5 มกราคม 2564 ที่โรงงานสุขุมวิท 62 จังหวัดกรุงเทพมหานคร

คุณสมบัติของผู้สมัครพนักงานฝ่ายผลิต

-เป็นผู้ที่มีอายุ 18 ปีขึ้นไป

-วุฒิการศึกษา ป.6 ขึ้นไป

-เป็นพนักงานชั่วคราวเทศกาลปีใหม่

-เริ่มงานตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่ 5 มกราคม 2565

รายได้และสวัสดิการที่ได้รับ

-ค่าแรง 400 บาทต่อวัน

-ประกันสังคม

-ทำงาน 6 วัน

-ค่ากะ

-สวัสดิการค่าข้าวฟรี

สถานที่ปฏิบัติงาน

-บริษัท เอส แอนด์ พี ซินดิเคท จำกัด (มหาชน) โรงงานสุขุมวิท 62 แขวงบางจาก เขตพระโขนง จังหวัดกรุงเทพมหานคร

ผู้ที่สนใจสมัครงานพนักงานฝ่ายผลิตชั่วคราว ในช่วงเทศกาลปีใหม่ เพื่อเข้าทำงานที่โรงงานเบเกอรี่สาขาสุขุมวิท 62 จังหวัดกรุงเทพมหานคร สามารถสมัครได้โดยการ Scan QR Code เพื่อสมัครงาน หรือ สอบถามได้ที่ 02-331-6571-5 ต่อ 115

ขอบคุณข้อมูล หางานสมุทรปราการ บางพลี บางปู บางนา บางบ่อบางเสาธง เรียบเรียง Chokyonline