FUJIKOKI รับพนักงานฝ่ายผลิต รายได้เฉลี่ย 18,000 บาท/เดือน

บริษัท ฟูจิโคคิ (ประเทศไทย) จำกัด เป็นบริษัทผู้ผลิตชิ้นส่วนประกอบเครื่องปรับอากาศและอุปกรณ์เครื่องทำความเย็น โดยมีโรงงานผลิตตั้งอยู่ที่นิคมอุตสาหกรรมเหมราช จังหวัดสระบุรี ได้มีการเปิดรับสมัครพนักงานฝ่ายผลิตผู้หญิงหลายอัตรา ผ่านซับคอนแทรค SK มีคุณสมบัติของผู้สมัครดังนี้

คุณสมบัติของผู้สมัครพนักงานฝ่ายผลิต

-ผู้หญิง ที่มีอายุ 18 ปีขึ้นไป

-วุฒิการศึกษา ม.3 ขึ้นไป

-ส่วนสูง 157 เซนติเมตรขึ้นไป

-น้ำหนัก 75 กิโลกรัม

รายได้และสวัสดิการที่ได้รับ

-รายได้เฉลี่ย 10,000-18,000 บาทต่อเดือน

-ค่าแรง 325 บาทต่อวัน

-ค่ากะ 50 บาทต่อวัน

-ค่าเดินทาง 30 บาทต่อวัน

-ค่าอาหาร 35 บาทต่อวัน

-ค่าอาหารโอที 35 บาทต่อวัน

-เบี้ยขยัน 400 , 500 , 600 บาทต่อเดือน

-มีรถรับส่งพนักงาน

-เงินเดือนจ่ายทุกวันที่ 27

สถานที่ปฏิบัติงาน

-บริษัท ฟูจิโคคิ (ประเทศไทย) จำกัด นิคมเหมราช ตำบลบัวลอย อำเภอหนองแค จังหวัดสระบุรี

ผู้ที่สนใจสมัครงานพนักงานฝ่ายผลิตหญิง เพื่อเข้าทำงานที่บริษัท ฟูจิโคคิ (ประเทศไทย) จำกัด สามารถติดต่อเพื่อสมัครงานได้ที่ 080-587-7310 และ Line : 0805877310 ซับคอนแทรค SK หจก เอส.เค. แอดวานซ์ เซอร์วิส

ขอบคุณข้อมูล Onpriya Hokseng เรียบเรียง Chokyonline