Uni Aire รับพนักงานฝ่ายผลิต รายได้ 16,000 บาท/เดือน

บริษัท ยูนิแอร์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด เป็นบริษัทที่ดำเนินธุรกิจด้านการผลิต จัดจำหน่าย และส่งออกเครื่องปรับอากาศยูนิแอร์ ไปจนถึงอุปกรณ์และชิ้นส่วนประกอบในระบบปรับอากาศ ได้มีการเปิดรับสมัครพนักงานฝ่ายผลิตและประกอบแอร์ ผ่านซับคอนแทรคเดอะเฟิร์ส เอชอาร์ มีคุณสมบัติของผู้สมัครดังต่อไปนี้

คุณสมบัติของผู้สมัครพนักงานฝ่ายผลิต

-ผู้ชาย ที่มีอายุ 18-38 ปี

-ไม่จำกัดวุฒิการศึกษาของผู้สมัคร

-หากมีประสบการณ์งานช่างจะพิจารณาเป็นพิเศษ

-สะดวกเดินทางไปทำงานเองได้

รายได้และสวัสดิการที่ได้รับ

-รายได้เฉลี่ย 16,000 บาทต่อเดือน

-ค่าแรง 450 บาทต่อวัน

-โอที 2.5 ชั่วโมงต่อวัน

-โอที 1.5 ชั่วโมงละ 84.37 บาท

-โอที 2.0 ชั่วโมงละ 112.50 บาท

-โอที 3.0 ชั่วโมงละ 168.75 บาท

-สวัสดิการตามประกันสังคมกำหนด

รายละเอียดในการทำงาน

-ทำงานวันจันทร์-วันเสาร์

-เวลาทำงาน 08.00-17.00 น. โอทีถึง 20.30 ทุกวัน

สถานที่ปฏิบัติงาน

-บริษัท ยูนิแอร์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด ตำบลราชาเทวะ อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ

ผู้ที่สนใจสมัครงานพนักงานฝ่ายผลิตและประกอบแอร์ เพื่อเข้าทำงานที่บริษัท ยูนิแอร์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด สามารถติดต่อเพื่อสมัครงานได้ที่ 081-631-7132 ซับคอนแทรคเดอะเฟิร์ส เอชอาร์

ขอบคุณข้อมูล ศรกมล พรมดี เรียบเรียง Chokyonline