MMT บริษัทรับพนักงานประจำ รายได้เฉลี่ย 708-825 บาท/วัน

บริษัท ไมโครชิพ เทคโนโลยี (ไทยแลนด์) จำกัด เป็นบริษัทที่ดำเนินธุรกิจด้านการผลิต IC ได้มีการประชาสัมพันธ์ในเดือนตุลาคม 2564 เกี่ยวกับการเปิดรับสมัครพนักงานฝ่ายผลิต จำนวน 40 อัตรา พนักงานฝ่ายผลิตทุพพลภาพ จำนวน 10 อัตรา และช่างเทคนิค จำนวน 20 อัตรา โดยบริษัทเปิดรับสมัครเองไม่ผ่านซับคอนแทรค

ตำแหน่งที่ 1 : พนักงานฝ่ายผลิต จำนวน 40 อัตรา

-วุฒิการศึกษา ม.3 ขึ้นไป

-รับเป็นพนักงานประจำรายวัน

ตำแหน่งที่ 2 : พนักงานฝ่ายผลิตทุพลลภาพ จำนวน 20 อัตรา

-มีบัตรประจำตัวทุพพลภาพ

-ทางเคลื่อนไหวสามารถช่วยเหลือตัวเองได้

-ทางได้ยินมีอุปกรณ์ในการช่วยฟัง

-สามารถอ่านเขียนหนังสือได้

รายได้และสวัสดิการพนักงานฝ่ายผลิต / พนักงานฝ่ายผลิตทุพพลภาพ

-รายได้เฉลี่ย 708 บาทต่อวัน

-ค่าแรง 330 บาทต่อวัน

-ค่าอาหาร 45 บาทต่อวัน

-ค่ากะเช้า 40 บาทต่อวัน / ค่ากะดึก 140 บาทต่อวัน

-โอที 3.5 ชั่วโมงทุกวัน

-มีเงินคืนลา 1.25 วันต่อเดือน

-โบนัสประจำปี

-รถรับ-ส่งปรับอากาศฟรี

ตำแหน่งที่ 3 : ช่างเทคนิค จำนวน 20 อัตรา

-วุฒิการศึกษา ปวส. สาขาอิเล็กทรอนิกส์ / สาขาไฟฟ้า

รายได้และสวัสดิการที่ได้รับของช่างเทคนิค

-รายได้เฉลี่ย 825 บาทต่อวัน

-ค่าแรง 10,616 บาทต่อเดือน

-ค่าอาหาร 45 บาทต่อวัน

-ค่ากะเช้า 40 บาทต่อวัน / ค่ากะดึก 140 บาทต่อวัน

-โอที 3.5 ชั่วโมงต่อวัน

-มีเงินคืนลา 1.25 วันต่อเดือน

-โบนัสประจำปี

-รถรับ-ส่งปรับอากาศฟรี

สถานที่ปฏิบัติงาน

-บริษัท ไมโครชิพ เทคโนโลยี (ไทยแลนด์) จำกัด ถนนสุวินทวงศ์ ตำบลศาลาแดง อำเภอบางน้ำเปรี้ยว จังหวัดฉะเชิงเทรา

ผู้ที่สนใจสมัครงานพนักงานฝ่ายผลิต พนักงานฝ่ายผลิตทุพพลภาพ และช่างเทคนิค ของบริษัท ไมโครชิพ เทคโนโลยี (ไทยแลนด์) จำกัด สามารถสมัครได้ด้วยตนเองที่บริษัทดังนี้

1.พนักงานฝ่ายผลิต สมัครได้ทุกวันอังคารและพฤหัสบดี สอบถามได้ที่ 038-857-119-45 ต่อ 1560 , 1058

2.ช่างเทคนิค สมัครได้ทุกวันอังคารและพฤหัสบดี สอบถามได้ที่ 038-545-400 ต่อ 2102 และ 038-857-119-45 ต่อ 1560

3.สัมภาษณ์ผ่านวีดีโอคอลเบื้องต้น สอบถามได้ที่ 038-857-119-45 ต่อ 1062 , 1058 , 1059 , 1563

ขอบคุณข้อมูล Noknok Jitaim เรียบเรียง Chokyonline