อินโนแวลูส์ พรีซิชั่น รับพนักงานประจำ 100 อัตรา รายได้ 550-600 บาท/วัน

บริษัท อินโนแวลูส์ พรีซิชั่น (ประเทศไทย) จำกัด เป็นบริษัทผู้ผลิตชิ้นส่วนโลหะเพื่อจำหน่ายให้กับผู้ประกอบการในอุตสาหกรรมยานยนต์ และอิเล็กทรอนิกส์ โดยมีโรงงานผลิตตั้งอยู่ที่นิคมอุตสาหกรรมไฮเทค (บ้านหว้า) จังหวัดพระนครศรีอยุธยา โดยบริษัทได้มีการประชาสัมพันธ์เพื่อเปิดรับสมัครพนักงานประจำดังนี้

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร

1.พนักงานฝ่ายผลิต จำนวน 50 อัตรา

2.พนักงานตรวจคุณภาพ จำนวน 50 อัตรา

คุณสมบัติของผู้สมัคร

-วุฒิการศึกษา ป.6 / ม.3 / ม.6 / ปวช. / ปวส.

-เป็นผู้ที่มีอายุ 18 ปีขึ้นไป

-ไม่จำเป็นต้องมีประสบการณ์

-เป็นพนักงานประจำ

-มีประสบการณ์ใช้กล้อง 5x และ 10x

รายได้และสวัสดิการที่ได้รับ

-รายได้เฉลี่ย 550-600 บาทต่อวัน

-โอทีวันละ 3 ชั่วโมงต่อวัน

-อาหารฟรีวันละ 1 มื้อ

-ค่ากะ 50 บาทต่อวัน

-งานเลี้ยงปีใหม่ / กีฬาสี / โบนัส

-พักร้อนสูงถึง 12 วันต่อปี

-รางวัลอายุงาน

-เงินช่วยเหลือ

-ชุดยูนิฟอร์มฟรี

-เบี้ยขยันรายเดือน 500-900 บาท

-เบี้ยขยันรายปี 1,000-3,000 บาท

-กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ 5% – 10%

-ตรวจสุขภาพประจำปี

-รถรับ-ส่งพนักงาน

สถานที่ปฏิบัติงาน

-บริษัท อินโนแวลูส์ พรีซิชั่น (ประเทศไทย) จำกัด นิคมอุตสาหกรรมไฮเทค (บ้านหว้า) ตำบลบ้านเลน อำเภอบางปะอิน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

ผู้ที่สนใจสมัครงานพนักงานประจำของบริษัท อินโนแวลูส์ พรีซิชั่น (ประเทศไทย) จำกัด จำนวน 100 อัตรา สามารถสมัครได้โดยการ Scan QR Code เพื่อสมัครงาน หรือสมัครได้ด้วยตนเองที่บริษัท หรือสอบถามได้ที่ 098-924-1757 และ Line : hr.inno

ขอบคุณข้อมูล HR Innovalues เรียบเรียง Chokyonline