S T X รับพนักงานประจำ ค่าแรง 333 บาท/วัน มีโบนัสประจำปี

บริษัท ซีเกท เทคโนโลยี (ประเทศไทย) จำกัด ได้มีการเปิดรับสมัครพนักงานประจำบริษัท ในตำแหน่งพนักงานฝ่ายผลิต โดยไม่ผ่านซับคอนแทรค และมีรอบเริ่มงานในวันที่ 25 พฤศจิกายน 2564 สำหรับบริษัทนี้เป็นบริษัทผู้ผลิตและส่งออกฮาร์ดดิสก์ไดรฟ์ มีคุณสมบัติของผู้สมัครและรายละเอียดในการสมัครดังนี้

คุณสมบัติของผู้สมัคร

-เป็นผู้ที่มีอายุ 18 ปีขึ้นไป

-วุฒิการศึกษา ม.3 ขึ้นไป

-เปิดรับสมัครพร้อมสัมภาษณ์

-มีรอบเริ่มงานในวันที่ 25 พฤศจิกายน 2564

ค่าจ้างและสวัสดิการที่ได้รับดังนี้

-ค่าจ้างเริ่มต้น 333 บาทต่อวัน

-มีค่าล่วงเวลา OT

-ค่าเข้ากะเช้า 20 บาทต่อวัน ดึก 50 บาทต่อวัน

-เบี้ยขยัน 400-600-800 บาทต่อเดือน

-ค่าเดินทาง 45 บาทต่อวัน / ค่าอาหาร 16 บาทต่อวัน

-ประกันชีวิต ประกัน และประกันสุขภาพกลุ่ม

-เงินโบนัสประจำปีเท่ากับค่าจ้าง 30 วัน

-โบนัสตามผลประกอบการ

-เครื่องแบบพนักงานฟรี 3 ชุดในปีแรก

-กองทุนสำรองเลี้ยงชีพสมทบ 9%

-เงินบัญชีเพื่อสุขภาพสำหรับตรวจสุขภาพประจำปี

-รางวัลอายุงานทุก 5 ปี

-บรรจุเป็นพนักงานประจำตั้งแต่วันแรก

-เงินเดือนออกทุกวันที่ 5 และ 20 ของเดือน

สถานที่ปฏิบัติงาน

-Seagate Technology โรงงานสาขาเทพารักษ์ ถนนเทพารักษ์ ตำบลเทพารักษ์ อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรปราการ

ผู้ที่สนใจสมัครงานพนักงานประจำ ตำแหน่งฝ่ายผลิต สามารถสมัครได้ด้วยตนเองที่ จุดรับสมัครงานซับคอนแทรคแมนพาวเวอร์ ตรงสี่แยกเทพารักษ์ หรือสอบถามได้ที่ 084-356-0785 โดยมีรอบเริ่มงานวันที่ 25 พฤศจิกายน 2564

ขอบคุณข้อมูล Kaew Nuchtjaree เรียบเรียง Chokyonline