TLGT รับพนักงาน รายได้เฉลี่ย 540 บาท/วัน สัมภาษณ์ 27 ต.ค. นี้

บริษัท โตชิบา โลจิสติคส์ (ประเทศไทย) จำกัด เป็นบริษัทในเครือของโตชิบาที่ดำเนินธุรกิจด้านการกระจายสินค้าเพื่อการส่งออก และโกดังเก็บสินค้าเพื่อรองรับปริมาณการผลิตของลูกค้า ได้มีการเปิดรับสมัครพนักงานจัดของ 10 อัตรา เพื่อเข้าสมัครและสัมภาษณ์ในวันที่ 27 ตุลาคม 2564 มีคุณสมบัติของผู้สมัครดังนี้

คุณสมบัติของผู้สมัคร

-ผู้ชาย ที่มีอายุ 20-42 ปี

-วุฒิการศึกษา ป.6 ขึ้นไป

-เปิดรับสมัคร จำนวน 10 อัตรา

-สมัครและสัมภาษณ์ในวันที่ 27 ตุลาคม 2564

รายได้และสวัสดิการที่ได้รับ

-รายได้เฉลี่ย 540 บาทต่อวัน

-ค่าแรง 331 บาทต่อวัน

-โอทีวันล 2.5 ชั่วโมงต่อวัน หรือ 155.16 บาทต่อวัน

-ค่าอาหาร 20 บาทต่อวัน

-ค่าสภาพแวดล้อม 20 บาทต่อวัน

-ค่าเบี้ยขยัน 700 บาทต่อเดือน

-ค่ากะดึก 46 บาทต่อวัน

-วันหยุดตามประเพณี 13 วันต่อปี

-โรงอาหารแอร์ราคาสวัสดิการ

-ประกันสังคม / กองทุนทดแทน

-เงินออกเป็นวิค วันที่ 10 และ 25 ของเดือน

รายละเอียดในการทำงาน

-ทำงานวันจันทร์-เสาร์ (ทำเสาร์เว้นเสาร์)

-ไม่ต้องเข้ากะ 80% ทำงาน 08.00-17.00 น. OT ช่วงงานเร่งมีถึง 6.5 ชั่วโมง

-เข้ากะเปลี่ยนกะทุก 2 สัปดาห์ โอที 2.5 ชั่วโมงต่อกะ

-เวลาทำงานกะเช้า 08.00-20.00 น. และ เวลาทำงานกะดึก 20.00-08.00 น.

สถานที่ปฏิบัติงาน

-บริษัท โตชิบา โลจิสติคส์ (ประเทศไทย) จำกัด สวนอุตสาหกรรมบางกะดี ตำบลบางกะดี อำเภอเมือง จังหวัดปทุมธานี

ผู้ที่สนใจสมัครงานพนักงานจัดของ เพื่อเข้าทำงานที่บริษัท โตชิบา โลจิสติคส์ (ประเทศไทย) จำกัด จังหวัดปทุมธานี สามารถติดต่อเพื่อสมัครงานได้ที่ 081-827-5723 หรือ Line : jcsjobcenter โดยนัดสมัครและสัมภาษณ์งานวันที่ 27 ตุลาคม 2564

ขอบคุณข้อมูล Wandee Pat เรียบเรียง Chokyonline