Fabrinet บริษัทรับตรง ค่าแรง 331 บาท/วัน (พนักงานประจำ)

บริษัท ฟาบริเนท จำกัด เป็นบริษัทที่ดำเนินธุรกิจผลิตแผงวงจรอิเล็กทรอนิกส์ PCBA ได้มีการประชาสัมพันธ์ในการเปิดรับสมัครพนักงานประจำบริษัทรายวัน ในตำแหน่งฝ่ายผลิต โดยเปิดรับสมัครทางออนไลน์ และเข้าทำงานที่โรงงานจังหวัดปทุมธานี มีคุณสมบัติและสวัสดิการที่ได้รับดังต่อไปนี้

คุณสมบัติของผู้สมัคร

-วุฒิการศึกษา ม.3 ขึ้นไป

-เป็นผู้ที่มีอายุ 18 ปีขึ้นไป

-เป็นพนักงานประจำรายวัน

-เปิดรับสมัครทางออนไลน์เท่านั้น

ค่าแรงและสวัสดิการที่ได้รับ

-ค่าแรง 331 บาทต่อวัน (ทำงานวันละ 7 ชั่วโมงไม่รวม OT)

-โบนัสประจำปี

-ค่าอาหาร 15 บาทต่อวัน

-ค่ากะดึก 25 บาทต่อวัน

-ค่ากะบ่าย

-เบี้ยขยัน

-ค่าทักษะ 15 บาทต่อวัน

-ค่ารถ 25 บาทต่อวัน (เฉพาะคนที่นำรถมาเอง)

-กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ

-ตรวจสุขภาพฟรีก่อนเริ่มงาน

-สายรถรับส่งพนักงาน : ประตูน้ำพระอินทร์ , เซียร์รังสิต , คลอง 7 ธัญบุรี

สถานที่ปฏิบัติงาน

-บริษัท ฟาบริเนท จำกัด โรงงานปทุมธานี ถนนพหลโยธิน ตำบลคลองหนึ่ง อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี

ผู้ที่สนใจสมัครงานพนักงานประจำรายวัน ตำแหน่งฝ่ายผลิตบริษัท ฟาบริเนท จำกัด สามารถสมัครได้โดยการ Scan QR Code เพื่อสมัครงาน หรือสอบถามได้ที่ 02-524-9600 ต่อ 6474 และ 6649 ฝ่ายทรัพยากรบุคคล

ขอบคุณข้อมูล สมาคมหนุ่มสาว Fabrinet Thailand เรียบเรียง Chokyonline