DHL BIG-C รับพนักงานประจำคลัง รายได้ 14,000-16,000 บาท/เดือน

ห้างสรรพสินค้าบิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ เป็นธุรกิจในกลุ่มค้าปลีก ซึ่งเป็นบริษัทในกลุ่มของ BJC ได้มีการเปิดรับสมัครพนักงานประจำคลังสินค้าชายและหญิง เพื่อเข้าทำงานที่คลังสินค้า DHL BIG-C อำเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา โดยเปิดรับสมัครพนักงานผ่านซับคอนแทรค The First HR และมีคุณสมบัติดังนี้

คุณสมบัติของผู้สมัคร

-ผู้ชาย / ผู้หญิง ที่มีอายุไม่เกิน 45 ปี

-วุฒิการศึกษา ป.6 ขึ้นไป

-สามารถทำงานเข้ากะได้

รายละเอียดของการทำงาน

-ลาดโหลดสินค้า ยกของ จัดของ ลากของ โหลดของขึ้น/ลง

รายได้และสวัสดิการที่ได้รับ

-รายได้เฉลี่ย 14,000-16,000 บาทต่อเดือน

-ค่าแรง 346 บาทต่อวัน

-OT ชั่วโมงละ 64.87 บาท

-เบี้ยขยัน 400 บาทต่อเดือน

-ค่าอัตราการเติบโตของงานสูงถึง 1,200 บาทต่อเดือน (ขึ้นอยู่กับปริมาณงานของในแต่ละเดือน)

-ค่าล่วงเวลาในวันหยุดประเพณี

-เงินพิเศษทำงานวันหยุดนักขัตฤกษ์ 300 บาท

-ค่ากะเช้า 20 บาทต่อวัน เวลาทำงาน 07.00-15.20 น.

-ค่ากะบ่าย 30 บาทต่อวัน เวลาทำงาน 15.00-23.20 น.

-ค่ากะดึก 50 บาทต่อวัน เวลาทำงาน 23.00-07.20 น.

-หากทำงานครบ 3 เดือน มีโอกาสได้รับพิจารณาเป็นพนักงานประจำ

สถานที่ปฏิบัติงาน

-ศูนย์กระจายสินค้า DHL BIG-C สาขาวังน้อย ตำบลลำไทร อำเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

ผู้ที่สนใจสมัครงานพนักงานประจำคลังสินค้า DHL BIG-C สามารถติดต่อเพื่อสมัครงานผ่านซับคอนแทรคได้ที่ 085-839-5797 หรือ Scan QR Code เพื่อติดต่อสมัครงานทางไลน์ซับคอนแทรค The First HR

ขอบคุณข้อมูล พัชรินทร์ คงดำ เรียบเรียง Chokyonline