MAMA บริษัทรับหลายตำแหน่ง มีสวัสดิการ และ โบนัสประจำปี

บริษัท ไทยเพรซิเดนท์ฟูดส์ จำกัด (มหาชน) เป็นบริษัทผู้ผลิตและจำหน่ายบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปมาม่า ขนมปังบิสชิน โฮมมี่ ได้มีการประชาสัมพันธ์ในการเปิดรับสมัครพนักงานหลายตำแหน่ง เพื่อเข้าประจำที่โรงงานผลิตจังหวัดราชบุรี โดยบริษัทเปิดรับตรงไม่ผ่านซับคอนแทรค มีคุณสมบัติดังต่อไปนี้

ตำแหน่งที่ 1 : หัวหน้าหน่วยผลิต จำนวน 3 อัตรา

-วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี สาขา Food Engineer

-มีประสบการณ์ทำงานในโรงงานผลิตอาหาร

-สามารถทำงานเข้ากะได้

-มีความรู้เกี่ยวกับระบบคุณภาพต่างๆ เช่น GMP / ISO4000 / ISO9001 / BRC / HACCP

-มีความรู้ประสบการณ์ทำงานกับเครื่องจักร ระบบ PLC

-หากมีประสบการณ์ทำ TPM จะได้รับพิจารณาเป็นพิเศษ

ตำแหน่งที่ 2 : หัวหน้าส่วนซ่อมบำรุง จำนวน 1 อัตรา

-วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี ขึ้นไป สาขาเครื่องกล ไฟฟ้า

-มีประสบการณ์อย่างน้อย 5 ปีขึ้นไป

-มีความรับผิดชอบ ละเอียด รอบคอบ

ตำแหน่งที่ 3 : พนักงานซ่อมบำรุง จำนวน 1 อัตรา

-วุฒิการศึกษา ปวส. สาขาเครื่องกล ช่างกลโรงงาน

-มีประสบการณ์อย่างน้อย 3 ปีขึ้นไป

-สามารถทำงานเข้ากะได้

ตำแหน่งที่ 4 : ช่าง PM เครื่องจักร 2 อัตรา

-วุฒิการศึกษา ปวส. สาขาช่างยนต์ ช่างกล

-สามารถทำงานเข้ากะได้

-มีประสบการณ์ด้าน PM จะพิจารณาเป็นพิเศษ

ตำแหน่งที่ 5 : ช่าง PM ไฟฟ้า จำนวน 1 อัตรา

-วุฒิการศึกษา ปวส. สาขาไฟฟ้า อิเล็กทรอนิกส์

-สามารถแก้ไขโปรแกรมเครื่องจักร ระบบควบคุมเครื่องจักร ระบบ PLC ได้

-มีความรู้ด้านระบบ PM ระบบไฟฟ้า

ตำแหน่งที่ 6 : พนักงานไฟฟ้า จำนวน 1 อัตรา

-วุฒิการศึกษา ปวส. สาขาไฟฟ้า อิเล็กทรอนิกส์

-สามารถทำงานเข้ากะได้

-มีหนังสือรับรองความรู้ ความสามารถสาขาอาชีพช่างไฟฟ้า

ตำแหน่งที่ 7 : พนักงานขับรถ 4 ล้อ จำนวน 2 อัตรา

-วุฒิการศึกษา ม.3 ขึ้นไป

-มีความสุขุม ขยัน อดทน ซื่อสัตย์

ตำแหน่งที่ 8 : พนักงานขับรถ 6 ล้อ 1 อัตรา

-วุฒิการศึกษา ม.3 ขึ้นไป

-มีความสุขุม ขยัน อดทน ซื่อสัตย์

-มีใบขับขี่ประเภท 2

ตำแหน่งที่ 9 : พนักงานฝ่ายผลิต จำนวน 100 อัตรา

-ไม่จำกัดวุฒิการศึกษา

-สามารถทำงานเข้ากะได้

-เป็นผู้ที่มีอายุ 18-45 ปี

สวัสดิการที่ได้รับจากบริษัท

-เบี้ยขยัน 500 บาทต่อเดือน

-ชุดฟอร์มแรกเข้า / บรรจุ / ประจำปี

-โบนัสประจำปี

-กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ

-สหกรณ์ออมทรัพย์

-ปรับเงินประจำปี

-ประกัน

-เงินช่วยเหลือ

-เงินช่วยเหลืออุปสมบท / ของขวัญสมรส / ของขวัญทายาทพนักงาน

-ลากิจได้รับค่าจ้าง 5 วันต่อปี

สถานที่ปฏิบัติงาน

-โรงงาน 1 และ โรงงาน 2 ตำบลปากแรต อำเภอบ้านโป่ง จังหวัดราชบุรี

ผู้ที่สนใจสมัครงานเพื่อเข้าปฏิบัติงานที่บริษัท ไทยเพรซิเดนท์ฟูดส์ จำกัด (มหาชน) หรือ โรงงานมาม่า จังหวัดราชบุรี สามารถสมัครได้ด้วยตนเองที่โรงงาน 2 ทางเข้าขนส่งบ้านโป่ง หรือสอบถามได้ที่ 032-719-599 ต่อ 8121 หรือ 8207 ฝ่ายบุคคล

ขอบคุณข้อมูล สำนักงานจัดหางานจังหวัดราชบุรี เรียบเรียง Chokyonline