G-TTC รับพนักงานฝ่ายผลิต รายได้เฉลี่ย 488-975 บาท/วัน

บริษัท จี-เทคคุโตะ (ประเทศไทย) จำกัด เป็นบริษัทผู้ผลิตชิ้นส่วนปั๊มขึ้นรูปส่งให้กับบริษัท ฮอนด้า ออโตโมบิล (ประเทศไทย) จำกัด ได้มีการเปิดรับสมัครพนักงานฝ่ายผลิตชาย ผ่านซับคอนแทรคไทยพาเวอร์ จำกัด เพื่อเข้าปฏิบัติงานที่โรงงานจังหวัดพระนครศรีอยุธยา มีคุณสมบัติของผู้สมัครดังต่อไปนี้

คุณสมบัติของผู้สมัครพนักงานฝ่ายผลิต

-ผู้ชาย ที่มีอายุ 18-40 ปี

-วุฒิการศึกษา ม.3 ขึ้นไป

-มีประสบการณ์ด้านอะไหล่รถยนต์

-สามารถเข้างานเป็นกะได้

รายได้และสวัสดิการที่ได้รับ

-รายได้วันทำงาน 488 บาทต่อวัน มีโอทีให้ทุกวัน

-รายได้วันหยุด 975 บาทต่อวัน มีโอที 2 แรงทุกวันหยุด

-ค่าแรงขั้นต่ำ 325 บาทต่อวัน

-มี OT ทุกวันชั่วโมงละ 60 บาท

-มีเบี้ยขยัน 1,500 บาทต่อเดือน

-มีค่าอาหารกลางวัน 40 บาทต่อวัน

-มีค่าอาหารล่วงเวลา 30 บาทต่อวัน

-มีค่าอาหารกลางคืน 70 บาทต่อวัน

-มีค่ากะกลางคืน 100 บาทต่อวัน

-มีค่าประสบการณ์ 500-700 บาท

-มีค่าที่พักให้ 500-600 บาท

-มีชุดยูนิฟอร์มแจก 2 ชุดต่อปี

-รถรับส่งพนักงาน 14 สายฟรี

สถานที่ปฏิบัติงาน

-บริษัท จี-เทคคุโตะ (ประเทศไทย) จำกัด นิคมอุตสาหกรรมไฮเทค ตำบลบ้านหว้า อำเภอบางปะอิน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

ผู้ที่สนใจสมัครงานพนักงานฝ่ายผลิตชาย เพื่อเข้าปฏิบัติงานที่บริษัท จี-เทคคุโตะ (ประเทศไทย) จำกัด สามารถติดต่อเพื่อสมัครงานได้ที่ 092-714-1432 หรือ Line : 0927141432 ซับคอนแทรคบริษัท ไทยพาเวอร์ จำกัด

ขอบคุณข้อมูล Supawong Yiewya เรียบเรียง Chokyonline