จี เอส บี รับพนักงานคลัง และ ฝ่ายผลิต รายได้ 18,000-25,000 บาท/เดือน

บริษัท จีเอสบี อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด เป็นบริษัทผู้ผลิตอาหารสำเร็จรูปเพื่อจำหน่ายและส่งออกมาเป็นเวลากว่า 25 ปี ได้มีการเปิดรับสมัครพนักงานฝ่ายผลิต และ พนักงานคลังสินค้า ผ่านซับคอนแทรค The First HR เพื่อเข้าปฏิบัติงานที่อำเภอลำลูกกา จังหวัดปทุมธานี มีคุณสมบัติของผู้สมัครดังต่อไปนี้

ตำแหน่งที่ 1 : พนักงานฝ่ายผลิต

-ผู้ชาย / ผู้หญิง ที่มีอายุ 18-45 ปี

-สามารถเข้ากะได้

-สุภาพ เรียบร้อย

-ยังไม่เกณฑ์ทหารก็สามารถสมัครได้

ตำแหน่งที่ 2 : พนักงานคลังสินค้า

-ผู้ชาย ที่มีอายุ 18-45 ปี

-สามารถเข้ากะได้

-สุภาพ เรียบร้อย

-ยังไม่เกณฑ์ทหารก็สามารถสมัครได้

รายได้และสวัสดิการที่ได้รับ

-รายได้เฉลี่ย 700 บาทต่อวัน หรือ รายได้ 18,000-25,000 บาทต่อเดือน

-ค่าแรง 450 บาทต่อวัน

-OT 1.5 ชั่วโมงละ 84.37 บาท

-OT 2 ชั่วโมงละ 112.5 บาท

-OT 3 ชั่วโมงละ 168.75 บาท

-ค่ากะช่วงแรก เวลา 02.00-11.00 น. 30 บาทต่อวัน

-ค่ากะช่วงสอง เวลา 11.00-20.00 น. 30 บาทต่อวัน

สถานที่ปฏิบัติงาน

-บริษัท จีเอสบี อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด ถนนลำลูกกา-ธัญบุรี ตำบลบึงคำพร้อย อำเภอลำลูกกา จังหวัดปทุมธานี

ผู้ที่สนใจสมัครงานพนักงานฝ่ายผลิต และ พนักงานคลัง เพื่อเข้าทำงานที่บริษัท จีเอสบี อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด สามารถติดต่อเพื่อสมัครงานได้ที่ 065-205-2335 หรือ Line : 0652052335 ซับคอนแทรคเดอะเฟิร์ส เอชอาร์

ขอบคุณข้อมูล ต้อม เดอะ เฟิร์ส เอชอาร์ เรียบเรียง Chokyonline