Nescafe รับพนักงานแพ็ค 15 อัตรา รายได้เฉลี่ยรวม 800 บาท/วัน

บริษัท เนสท์เล่ (ไทย) จำกัด ได้มีการเปิดรับสมัครพนักงานนั่งไลน์สายพานการผลิตเพื่อแพ็คสินค้า เช่น เนสกาแฟ ไมโล นมกล่อง UHT นมผง เพื่อเข้าปฏิบัติงานคลังสินค้านิคมอุตสาหกรรมนวนคร จังหวัดปทุมธานี โดยเป็นการเปิดรับสมัครผ่านซับคอนแทรค CHL จำนวน 15 อัตรา มีคุณสมบัติของผู้สมัครดังนี้

คุณสมบัติของผู้สมัคร

-ผู้ชาย / ผู้หญิง / สาวสอง ที่มีอายุ 18-40 ปี

-วุฒิการศึกษา ป.6 ขึ้นไป

-สามารถเข้ากะ และ ทำโอทีได้

-เปิดรับสมัคร จำนวน 15 อัตรา

รายได้และสวัสดิการที่ได้รับ

-รายได้เฉลี่ยรวมเกือบ 800 บาทต่อวัน

-ค่าจ้าง 346 บาทต่อวัน

-เงินพิเศษ 204 บาทต่อวัน

-OT ชั่วโมงละ 74.88 บาท

-ค่ากะเช้า 20 บาทต่อวัน

-ค่ากะดึก 50 บาทต่อวัน

-เบี้ยขยัน 400 บาทต่อเดือน

-เสื้อ รองเท้าฟรี

-เงินออกเป็นวีคทุกวันที่ 10 และ 25 ของเดือน

สถานที่ปฏิบัติงาน

-คลังสินค้า DHL Nestle นิคมอุตสาหกรรมนวนคร ตำบลคลองหนึ่ง อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี

ผู้ที่สนใจสมัครงานพนักงานนั่งแพ็คสินค้าในไลน์ผลิต จำนวน 15 อัตรา เพื่อเข้าทำงานที่คลังสินค้าเนสท์เล่ นิคมนวนคร จังหวัดปทุมธานี สามารถติดต่อเพื่อสมัครและเริ่มงานได้ที่ 088-332-3112 หรือ Scan QR Code เพื่อสมัครงานทางไลน์ซับคอนแทรค CHL

ขอบคุณข้อมูล หางาน นิคม นวนคร ไฮเทค โรจนะ เหมราช หนองแค เรียบเรียง Chokyonline