AIS รับสมัครทางอินเทอร์เน็ต รายได้ 15,000 บาท/เดือน

วันที่ 9 พฤศจิกายน 2564 ทางเพจ AIS Contact Center Career ได้มีการประชาสัมพันธ์ในการเปิดรับสมัครพนักงาน AIS Contact Center เพื่อเข้าปฏิบัติงานที่จังหวัดนครราชสีมา โดยหากสัมภาษณ์ผ่านจะมีรอบเริ่มงานในวันที่ 24 พฤศจิกายน 2564 มีคุณสมบัติของผู้สมัครและสวัสดิการที่ได้รับดังต่อไปนี้

คุณสมบัติของผู้สมัคร

-วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี ทุกสาขา

-มีทักษะคอมพิวเตอร์

-ทำงานเป็นกะ โดยปฏิบัติงาน 5 วัน หยุด 2 วัน

-หากสัมภาษณ์ผ่านมีรอบเริ่มงานวันที่ 24 พฤศจิกายน 2564

รายได้และสวัสดิการที่ได้รับ

-รายได้เฉลี่ย 15,000 บาทต่อเดือนขึ้นไป

-สิทธิประกันสังคม

-ประกันสุขภาพ / ประกันชีวิต

-โปรโมชั่นค่าโทรราคาพิเศษ

-เงินช่วยเหลือ

-ทุนการศึกษาบุตร

-สวัสดิการของเยี่ยม

-สหกรณ์ออมทรัพย์

-อมรมความรู้ หลักสูตรใหม่ๆ

สถานที่ปฏิบัติงาน

-AIS Contact Center ตำบลโคกกรวด อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา

ผู้ที่สนใจสมัครงานพนักงาน AIS Contact Center เพื่อเข้าทำงานที่จังหวัดนครราชสีมา สามารถสมัครได้โดยการ Scan QR Code หรือ https://chatbot.ais.co.th/careers และสอบถามได้ที่ 044-049-703

ขอบคุณข้อมูล AIS Contact Center Career เรียบเรียง Chokyonline