บริษัท ริโก้ รับพนักงานคลัง ม.3 ขึ้นไป รายได้ 18,000 บาท/เดือน

บริษัท ริโก้ แมนูแฟคเจอริ่ง (ประเทศไทย) จำกัด เป็นบริษัทที่ดำเนินธุรกิจด้านการผลิตเครื่องพิมพ์เอกสาร โดยมีโรงงานผลิตในประเทศไทยตั้งอยู่ที่นิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้ จังหวัดระยอง ได้มีการเปิดรับสมัครพนักงานคลังสินค้าชาย ผ่านซับคอนแทรคจีเอที ซึ่งมีคุณสมบัติของผู้สมัครดังนี้

คุณสมบัติของผู้สมัครพนักงานคลัง

-ผู้ชาย ที่มีอายุ 21 ปีขึ้นไป

-วุฒิการศึกษา ม.3 ขึ้นไป (มีวุฒิตัวจริง)

-มีประสบการณ์ด้านการทำงานคลังสินค้า

-พักอยู่ในโซนมาบยางพร ปลวกแดง

รายได้และสวัสดิการที่ได้รับ

-รายได้เฉลี่ย 15,000-18,000 บาทต่อเดือน

-ค่าแรง 10,050 บาทต่อเดือน

-ค่ากะดึก 100 บาทต่อคืน

-ค่าเช่าบ้าน 1,300 บาทต่อคืน

-เบี้ยขยัน 700 , 800 , 900 , 1,000 บาทต่อเดือน

-ค่าอาหาร 650 บาทต่อเดือน

-ค่าอาหารโอที 30 บาทต่อวัน

-ทำงานวันหยุด (8 ชั่วโมง) วันเสาร์ 60 บาท วันอาทิตย์ 100 บาท

-วันหยุดอื่นๆ 200 บาท

-มีเงินเบิกล่วงหน้า

-ประกัน

-มีรถรับส่ง

สถานที่ปฏิบัติงาน

-บริษัท ริโก้ แมนูแฟคเจอริ่ง (ประเทศไทย) จำกัด นิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้ ตำบลมาบยางพร อำเภอปลวกแดง จังหวัดระยอง

ผู้ที่สนใจสมัครงานพนักงานคลังสินค้า เพื่อทำงานที่บริษัท ริโก้ แมนูแฟคเจอริ่ง (ประเทศไทย) จำกัด จังหวัดระยอง สามารถสมัครได้ด้วยตนเองที่ จุดรับสมัครงานซับคอนแทรค จีเอที สะพานสี่ หรือสอบถามได้ที่ 062-369-9379

ขอบคุณข้อมุล หางาน อีสเทิร์นฯ เหมราช ปลวกแดง บ่อวิน อมตะซิตี้ เรียบเรียง Chokyonline