แม็คคอร์มิค รับพนักงานผลิต รายได้ 16,000-25,000 บาท/เดือน

บริษัท แม็คคอร์มิค (ประเทศไทย) จำกัด เป็นบริษัทผู้ผลิตเครื่องปรุงอาหาร เครื่องเทศ ไปจนถึงการแปรรูปอาหาร ได้มีการเปิดรับสมัครพนักงานฝ่ายผลิตชาย ผ่านซับคอนแทรค NMS เพื่อเข้าปฏิบัติงานที่โรงงานนิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้ เฟส 10 จังหวัดชลบุรี โดยมีคุณสมบัติของผู้สมัครดังนี้

คุณสมบัติของผู้สมัครพนักงานฝ่ายผลิต

-ผู้ชาย ที่มีอายุ 21-35 ปี

-วุฒิการศึกษา ม.6 ขึ้นไป หรือ เทียบเท่า

-พ้นภาระทางการทหาร

-ไม่แพ้เครื่องเทศ หรือ กลิ่นอาหาร

-มีประสบการณ์ด้านการผลิตอาหารจะพิจารณาเป็นพิเศษ

-มีใขขับขี่รถยนต์ หรือ รถจักรยานยนต์

รายได้และสวัสดิการที่ได้รับ

-รายได้เฉลี่ย 16,000-25,000 บาทต่อเดือน

-ค่าแรง 10,080 บาทต่อเดือน

-ค่าอาหาร 55 บาทต่อวัน

-ค่าอาหารโอที (ทำโอที 3.5 ชั่วโมง) 55 บาทต่อวัน

-ค่ากะกลางคืน 90 บาทต่อวัน

-ค่ากะบ่าย 45 บาทต่อวัน

-ค่าเช่าบ้าน 100 บาทต่อวัน

-ค่าเดินทาง 80 บาทต่อวัน

-เบี้ยขยัน 500-1,000-1,500 บาทต่อเดือน

-เงินเดือนออกวันที่ 25

-ทำงานวันจันทร์-วันเสาร์ เวลา 08.00-17.00 น. โอที 17.30-20.00 น.

สถานที่ปฏิบัติงาน

-โรงงานผลิตตั้งอยู่ที่นิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้ ตำบลมาบโป่ง อำเภอพานทอง จังหวัดชลบุรี

ผู้ที่สนใจสมัครงานพนักงานฝ่ายผลิตชาย เพื่อเข้าทำงานที่บริษัท แม็คคอร์มิค (ประเทศไทย) จำกัด สามารถสมัครได้ที่ https://forms.gle/FZfcqbUQeZp1aoZu8 หรือสอบถามได้ที่ 095-368-0335 ซับคอนแทรค NMS

ขอบคุณข้อมูล Aekapong Tonpoo เรียบเรียง Chokyonline