ปริ๊งซ์ เฉิงซาน บริษัทรับตรง รายได้ประมาณ 18,000-22,000 บาท/เดือน

บริษัท ปริ๊งซ์ เฉิงซาน ไทร์ (ประเทศไทย) จำกัด เป็นบริษัทผู้ผลิตยางรถยนต์ โดยมีสำนักงานใหญ่อยู่ที่ประเทศจีน และมีโรงงานผลิตตั้งในไทยอยู่ที่นิคมอุตสาหกรรมอีสเทิร์นซีบอร์ด เฟส 3 จังหวัดชลบุรี ได้มีการประชาสัมพันธ์ในการเปิดรับสมัครพนักงานฝ่ายผลิต ซึ่งเปิดรับสมัครโดยตรงจากทางบริษัท ไม่ผ่านซับคอนแทรค

คุณสมบัติของผู้สมัครพนักงานฝ่ายผลิต

-ผู้ชาย ที่มีอายุ 18-37 ปี

-คู่สามีภรรยาก็สามารถสมัครได้ (มีทะเบียนสมรสเท่านั้น)

-วุฒิการศึกษา ม.3 ขึ้นไป

-สามารถเข้ากะได้

-ขยัน อดทน ไม่หยุดงาน หรือ มาสาย

-มีระเบียบวินัย มีความรับผิดชอบ

รายได้และสวัสดิการที่ได้รับ

-รายได้รวมประมาณ 18,000-22,000 บาทต่อเดือน

-เงินเดือนพื้นฐานรายวัน 360 บาทต่อวัน (ช่วงทดลองงานรายวัน 336 บาทต่อวัน)

-ค่า KPI 1,000-5,000 บาท

-ค่าวุฒิการศึกษา มัธยมปลาย / ปวช. 500 บาท ปวส. 1,500 บาท ปริญญาตรี 3,000 บาท

-ค่าภาษา (หากมีผลสอบ HSK)

-ค่าเดินทาง 60 บาทต่อวัน

-ค่าที่พัก 40 บาทต่อวัน

-ค่าอาหาร 50 บาทต่อวัน

-ค่า OT

-ค่าอาหารโอที 30 บาทต่อวัน (สำหรับทำโอที 2.5 ชั่วโมงขึ้นไป)

-ค่ากะกลางคืน 70 บาทต่อวัน หรือ ค่ากะกลางวัน 50 บาทต่อวัน (สำหรับคนที่ทำงานเป็นกะเท่านั้น)

-เบี้ยขยัน 500 / 750 / 1,000 บาทต่อเดือน

-ทำงานครบ 1 ปี ทำงานตรงตามเกณฑ์ จะได้รับเงินเดือนเพิ่ม 1,000 บาทต่อเดือน

-วันหยุดประจำสัปดาห์ / นักขัตฤกษ์

-ประกันสังคม

-โบนัสประจำปี

สถานที่ปฏิบัติงาน

-โรงงานผลิตตั้งอยู่ที่ นิคมอุตสาหกรรมอีสเทิร์นซีบอร์ด เฟส 3 ตำบลหนองเสือช้าง อำเภอหนองใหญ่ จังหวัดชลบุรี

ผู้ที่สนใจสมัครงานพนักงานฝ่ายผลิต เพื่อเข้าปฏิบัติงานที่บริษัท ปริ๊งซ์ เฉิงซาน ไทร์ (ประเทศไทย) จำกัด สามารถติดต่อเพื่อสมัครงานได้ที่ Line : smindmelody19 หรือ 098-104-9823 ฝ่ายบุคคล โดยสามารถติดต่อได้ในวันจันทร์-เสาร์ เวลา 08.00-17.00 น. (ยกเว้นเวลา 12.00-13.00 น.)

ขอบคุณข้อมูล ปริ๊งซ์ เฉิงซาน สรรหา เรียบเรียง Chokyonline