LLIT รับพนักงานผลิต 100 อัตรา ม.3 และ กศน. รายได้ 18,000 บาท/เดือน

บริษัท แอลแอลไอที (ประเทศไทย) จำกัด หรือ หลิงหลง เป็นบริษัทผู้ผลิตยางรถยนต์ มีโรงงานในประเทศไทยตั้งอยู่ที่นิคมอุตสาหกรรมเหมราชอีสเทิร์นซีบอร์ด จังหวัดระยอง ได้มีการเปิดรับสมัครพนักงานฝ่ายผลิตชายและหญิง จำนวน 100 อัตรา ผ่านซับคอนแทรคจิรสิน โดยมีคุณสมบัติของผู้สมัครดังต่อไปนี้

คุณสมบัติของผู้สมัครพนักงานผลิต

-ผู้ชาย ที่มีอายุ 18-42 ปี ส่วนสูง 165 เซนติเมตรขึ้นไป

-ผู้หญิง ที่มีอายุ 22-30 ปี ส่วนสูง 158 เซนติเมตรขึ้นไป

-วุฒิารศึกษา ม.3 และ กศน. ขึ้นไป

-พนักงานเก่าสามารถสมัครได้

-สามารถเข้ากะได้

-เปิดรับสมัคร จำนวน 100 อัตรา

รายได้และสวัสดิการที่ได้รับ

-รายได้เฉลี่ย 18,000 บาทต่อเดือนขึ้นไป

-ค่าแรง 336 บาทต่อวัน

-ค่าอาหารปกติ 45 บาทต่อวัน

-ค่าอาหารโอที 40 บาทต่อวัน

-ค่ากะดึก 80 บาทต่อวัน

-ค่ากะบ่าย 65 บาทต่อวัน

-ค่าเดินทาง 30 บาทต่อวัน / 900 บาทต่อเดือน

-ค่าเช่าบ้าน 40 บาทต่อวัน / 1,200 บาทต่อเดือน

-เบี้ยขยัน 650-750 บาทต่อเดือน

-ค่าชั่ง (บางแผนก) 50 บาทต่อวัน

-ค่าความร้อน (บางแผนก) 30 บาทต่อวัน

-ค่าสิ่งแวดล้อม (บางแผนก) 30 บาทต่อวัน

-ค่าเดินทางวันหยุดนักขัตฤกษ์ 200 บาทต่อวัน

สถานที่ปฏิบัติงาน

-โรงงานผลิตในไทยตั้งอยู่ที่นิคมอุตสาหกรรมเหมราชอีสเทิร์นซีบอร์ด ฝั่งปลวกแดง จังหวัดระยอง

ผู้ที่สนใจสมัครงานพนักงานฝ่ายผลิตหญิงและชาย จำนวน 100 อัตรา เพื่อเข้าทำงานที่โรงงานผลิตยางรถยนต์บริษัท แอลแอลไอที (ประเทศไทย) จำกัด จังหวัดระยอง สามารถติดต่อเพื่อสมัครงานได้ที่ 096-317-6527 และ 096-094-4753 ซับคอนแทรคจิรสิน

ขอบคุณข้อมูล Muay Jirasin เรียบเรียง Chokyonline