KUBOTA รับพนักงาน จำนวน 20 อัตรา รายได้ 16,000-20,000 บาท/เดือน

บริษัท คูโบต้า พรีซิชั่น แมชชีนเนอรี่ (ประเทศไทย) จำกัด เป็นบริษัทในเครือคูโบต้า ประกอบธุรกิจด้านการผลิตชิ้นส่วนเครื่องจักรกลการเกษตร โดยมีโรงงานตั้งอยู่ที่นิคมอุตสาหกรรมปิ่นทอง โครงการ 3 จังหวัดชลบุรี ได้มีการเปิดรับสมัครพนักงานคุมเครื่องชาย จำนวน 20 อัตรา ผ่านซับคอนแทรคจี.เอ.ที มีคุณสมบัติดังนี้

คุณสมบัติของผู้สมัครพนักงานคุมเครื่อง

-ผู้ชาย ที่มีอายุ 21-28 ปี

-ส่วนสูง 170 เซนติเมตรขึ้นไป

-วุฒิการศึกษา ม.6 ขึ้นไป

-ผ่านการเกณฑ์ทหารแล้ว

-เปิดรับสมัคร จำนวน 20 อัตรา

รายได้และสวัสดิการที่ได้รับ

-รายได้เฉลี่ย 16,000-20,000 บาทต่อเดือน

-ค่าแรง 400 บาทต่อวัน

-ค่ากะดึก 110 บาทต่อคืน

-ค่าเช่าบ้าน 2,000 บาทต่อเดือน

-เบี้ยขยัน 500 บาทต่อเดือน

-ค่าอาหาร 40 บาทต่อวัน (เฉพาะกะดึก)

-ค่าอาหารกลางวันฟรี (เฉพาะข้าว) กับข้าวซื้อเอง

-เงินเดือนออกวันที่ 5

รายละเอียดในการทำงาน

-เวลาทำงานจันทร์-ศุกร์ หยุดวันเสาร์-อาทิตย์

-เวลาทำงานกะเช้า 08.00-16.30 น. / เวลาทำงานกะดึก 20.00-04.30 น.

สถานที่ปฏิบัติงาน

-โรงงานผลิตตั้งอยู่ที่ นิคมอุตสาหกรรมปิ่งทอง โครงการ 3 ตำบลบ่อวิน อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี

ผู้ที่สนใจสมัครงานพนักงานชายในตำแหน่งคุมเครื่อง จำนวน 20 อัตรา บริษัท คูโบต้า พรีซิชั่น แมชชีนเนอรี่ (ประเทศไทย) จำกัด จังหวัดชลบุรี สามารถติดต่อเพื่อสมัครงานได้ที่ 083-326-8131 ซับคอนแทรค จี.เอ.ที

ขอบคุณข้อมูล เอี่ยว เมืองนคร เรียบเรียง Chokyonline