บริษัท ไอชิน รับพนักงานผลิต รายได้ 16,000-28,000 บาท/เดือน

บริษัท ไอชิน เอไอ (ประเทศไทย) จำกัด เป็นบริษัทผู้ผลิตและประกอบชิ้นส่วนอะไหล่ของยานยนต์ ได้แก่ ชุดเกียร์ ชุดส่งกำลัง และเฟืองเกียร์ เพื่อมอบให้กับผู้ผลิตยานยนต์ โดยมีโรงงานผลิตตั้งอยู่ที่ นิคมอุตสาหกรรมเวลโกรว์ จังหวัดฉะเชิงเทรา ได้มีการเปิดรับพนักงานฝ่ายผลิตชาย ผ่านซับคอนแทรค T.C.S มีคุณสมบัติดังนี้

คุณสมบัติของผู้สมัครพนักงานฝ่ายผลิต

-ผู้ชาย ที่มีอายุไม่เกิน 31 ปี

-วุฒิการศึกษา ม.3 / ม.6 / ปวช.

-ผ่านการเกณฑ์ทหาร

-ส่วนสูง 160 เซนติเมตรขึ้นไป

-มีใบอนุญาตขับรถยนต์ และ รถจักรยานยนต์

รายได้และสวัสดิการที่ได้รับ

-รายได้เฉลี่ยรวม 16,000-28,000 บาทต่อเดือน

-ค่าแรง 330-355 บาทต่อวัน

-ค่ากะ 120 บาทต่อวัน

-ค่าอาหารวันทำงานปกติ 60 บาทต่อวัน

-ค่าอาหารวันหยุด 110 บาทต่อวัน (รวมค่าอาหารโอที)

-ค่ารถวันละ 15 บาทต่อวัน

-ค่าเบี้ยขยันตั้งแต่ 400-900 บาทต่อเดือน

-โบนัสพิเศษ 4,000 บาท/เดือน และ โบนัสประจำปี

-มีสอบบรรจุเป็นพนักงานประจำ

-กิจกรรมของบริษัท นำเที่ยว

-รถรับ-ส่งพนักงาน

-สวัสดิการตามกฏหมายแรงงาน

สถานที่ปฏิบัติงาน

-โรงงานผลิตตั้งอยู่ที่ นิคมอุตสาหกรรมเวลโกรว์ ตำบลบางสมัคร อำเภอบางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา

ผู้ที่สนใจสมัครงานพนักงานฝ่ายผลิตชาย เพื่อเข้าทำงานที่บริษัท ไอชิน เอไอ (ประเทศไทย) จำกัด จังหวัดฉะเชิงเทรา สามารถสมัครได้ด้วยตนเองที่ ป้อม รปถ. บริษัทโรง 1 หรือสอบถามได้ที่ 061-847-7195 ซับคอนแทรค T.C.S

ขอบคุณข้อมูล Ramida See เรียบเรียง Chokyonline