Canadian Solar รับพนักงานผลิต 200 อัตรา รายได้ 18,000-20,000 บาท/เดือน

บริษัท แคนาเดียน โซลาร์ แมนูแฟคเจอริ่ง (ประเทศไทย) จำกัด เป็นบริษัทในกลุ่มพลังงานแสงอาทิตย์ ซึ่งดำเนินธุรกิจด้านการผลิตแผงโซลาร์ โดยมีโรงงานในหลายประเทศ และในประเทศไทยมีตั้งอยู่ที่สวนอุตสาหกรรมโรจนะ(บ่อวิน) จังหวัดชลบุรี ได้มีการเปิดรับสมัครพนักงานฝ่ายผลิต 200 อัตรา เพื่อเริ่มงานในเดือนธันวาคม

คุณสมบัติของผู้สมัคร

-ผู้หญิง / ผู้ชาย (ต้องผ่านการเกณฑ์ทหารแล้ว)

-เป็นผู้ที่มีอายุ 20-35 ปี

-สัมภาษณ์และเริ่มงานในเดือนธันวาคม

-วุฒิการศึกษา ม.3 ขึ้นไป

-ส่วนสูง 155 เซนติเมตรขึ้นไป / น้ำหนักไม่เกิน 70 กิโลกรัม

-มีโอทีทุกวัน

-ไม่มีรถรับส่ง สามารถเดินทางทำงานเองได้

รายได้และสวัสดิการที่ได้รับ

-รายได้เฉลี่ย 18,000-20,000 บาทต่อเดือนขึ้นไป

-ค่าแรง 336 บาทต่อวัน

-เบี้ยขยัน 500-800 บาทต่อเดือน

-ค่าเช่าบ้าน 1,200 บาทต่อเดือน

-ค่ากะ 80 บาทต่อวัน

-ค่าอาหาร 50 บาทต่อวัน

-ค่ารถ 50 บาทต่อวัน

-ค่าอาหารโอที 35 บาทต่อวัน

-ค่าอายุงาน 200-500-800 บาท

สถานที่ปฏิบัติงาน

-โรงงานผลิตตั้งอยู่ที่สวนอุตสาหกรรมโรจนะ (บ่อวิน) ตำบลบ่อวิน อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี

ผู้ที่สนใจสมัครงานพนักงานฝ่ายผลิตหญิงและชาย จำนวน 200 อัตรา เพื่อเข้าทำงานที่บริษัท แคนาเดียน โซลาร์ แมนูแฟคเจอริ่ง (ประเทศไทย) จำกัด ในเดือนธันวาคม สามารถติดต่อเพื่อสมัครงานได้ที่ 065-654-4745 ซับคอนแทรค KSK

ขอบคุณข้อมูล Ksk Subcontractor เรียบเรียง Chokyonline