Calgate รับพนักงานผลิต รายได้ 9,500-12,000 บาท/วีค

บริษัท คอลเกต ปาล์มโอลีฟ (ประเทศไทย) จำกัด เป็นบริษัทที่ประกอบธุรกิจด้านสินค้าอุปโภคและบริโภค โดยมีโรงงานผลิตในประเทศไทยตั้งอยู่ที่นิคมอุตสาหกรรมซิตี้ จังหวัดชลบุรี ได้มีการเปิดรับสมัครพนักงานฝ่ายผลิตชาย จำนวนหลายอัตรา ผ่านซับคอนแทรคบริษัท เทพสุวรรณ แมเนจเม้นท์ จำกัด

คุณสมบัติของผู้สมัคร

-ผู้ชาย ที่มีอายุ 18-30 ปี

-วุฒิการศึกษา ม.3 – ม.6 ขึ้นไป

-ผู้ชายไม่จำเป็นต้องเกณฑ์ทหาร

-สามารถเข้ากะได้ 3 กะ

-ทำโอที 8 ชั่วโมงต่อวัน

รายได้และสวัสดิการที่ได้รับ

-รายได้เฉลี่ย 9,500-12,000 บาทต่อวีค

-ค่าแรง 350 บาทต่อวัน

-ค่ากะ 19 บาทต่อวัน / ค่าวนกะ 40 บาทต่อวัน

-ค่าข้าว 20 บาทต่อวัน / ค่าข้าวโอที 20 บาทต่อวัน

-ค่ายกท้ายไลน์ 30 บาทต่อวัน

-OT วันละ 8 ชั่วโมง ชั่วโมงละ 65.625 บาท

-แจกของใช้ผลิตภัณฑ์คอลเกตทุกเดือน

-เบี้ยขยัน 300-500 บาทต่อเดือน

รายละเอียดในการทำงาน

-เวลาทำงาน 3 กะ = เวลาทำงาน 22.30-06.35 น. / 06.30-14.35 น. / 14.30-22.35 น.

สถานที่ปฏิบัติงาน

-โรงงานผลิตตั้งอยู่ที่ ถนนบางนา-ตราด กม.57 นิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้ ตำบลดอนหัวฬ่อ อำเภอเมือง จังหวัดชลบุรี

ผู้ที่สนใจสมัครงานพนักงานฝ่ายผลิตชาย เพื่อเข้าทำงานที่บริษัท คอลเกต ปาล์มโอลีฟ (ประเทศไทย) จำกัด จังหวัดชลบุรี สามารถติดต่อเพื่อสมัครงานได้ที่ 081-056-1070 และ 089-754-2643 และ 038-440-085 ซับคอนแทรคบริษัท เทพสุวรรณ แมนเนจเม้นท์ จำกัด

ขอบคุณข้อมูล Supaluk Suthum เรียบเรียง Chokyonline