ผงปรุงอาหาร”รสดี” รับพนักงานผลิต รายได้ 15,000 บาท/เดือน

บริษัท อายิโนะโมะโต๊ะ (ประเทศไทย) จำกัด ประกอบธุรกิจด้านการผลิตเครื่องปรุงและผงปรุงรสสำหรับอาหาร ได้มีการเปิดรับสมัครพนักงานฝ่ายผลิตชาย เพื่อเข้าปฏิบัติงานที่โรงงานผลิตสาขาปทุมธานี ซึ่งเป็นสาขาที่เป็นผู้ผลิตผงชูรส”อายิโนะโมะโต๊ะ” และเปิดรับสมัครผ่านซับคอนแทรคโตโยดะ มีคุณสมบัติดังนี้

คุณสมบัติของผู้สมัคร

-ผู้ชาย ที่มีอายุ 18 ปีขึ้นไป

-วุฒิการศึกษา ป.6 ขึ้นไป (อ่านออกเขียนได้)

-หากอายุ 18 ปี ต้องมีใบผ่านการเรียน รด.

-ผ่านการเกณฑ์ทหารแล้ว

-สามารถทำงานเข้ากะได้

รายได้และสวัสดิการที่ได้รับ

-รายได้เฉลี่ย 12,000-15,000 บาทต่อเดือน

-อัตราค่าจ้าง 331 บาทต่อวัน

-เบี้ยขยัน 300-400-500 บาทต่อเดือน

-เบี้ยขยันพิเศษ 500 บาทต่อเดือน (กรณีไม่หยุด ลา มาสาย)

-โอที 1.5 = 62.06 บาทต่อชั่วโมง

-โอที 2.0 = 82.75 บาทต่อชั่วโมง

-โอที 3.0 = 124.12 บาทต่อชั่วโมง

-มีเงินประกันสังคม

-ค่าเดินทาง 10 บาทต่อวัน

-ค่าสภาพแวดล้อม 30 บาท

-ค่ากะ 10 บาท

-ตรวจสุขภาพประจำปีฟรี

-มีเงินช่วยเหลือ

สถานที่ปฏิบัติงาน

-โรงงานผลิตสาขาบางกะดี ตำบลบางกะดี อำเภอเมือง จังหวัดปทุมธานี

ผู้ที่สนใจสมัครงานพนักงานฝ่ายผลิตชาย เพื่อเข้าทำงานที่บริษัท อายิโนะโมะโต๊ะ (ประเทศไทย) จำกัด จังหวัดปทุมธานี สามารถติดต่อเพื่อสมัครและเริ่มงานได้ที่ 063-031-8697 ซับคอนแทรคบริษัท โตโยดะ (ประเทศไทย) จำกัด

ขอบคุณข้อมูล Toyoda Job เรียบเรียง Chokyonline