Singha Kameda รับพนักงานผลิต 50 อัตรา รายได้ 13,000-19,000 บาท/เดือน

บริษัท สิงห์ คาเมดะ (ประเทศไทย) จำกัด เป็นบริษัทที่ดำเนินธุรกิจเกี่ยวกับการผลิต ขนมอบกรอบ ขนมคบเคี้ยว เพื่อส่งออก ได้มีการเปิดรับสมัครพนักงานฝ่ายผลิต จำนวน 50 อัตรา ผ่านซับคอนแทรค Sandee เพื่อเข้าทำงานที่โรงงานผลิตของบริษัท จังหวัดสมุทรปราการ โดยมีคุณสมบัติผู้สมัครดังนี้

คุณสมบัติของผู้สมัคร

-ผู้ชาย / ผู้หญิง ที่มีอายุ 18-40 ปี

-วุฒิที่ใช้ในการสมัคร ป.6 หรือ เทียบเท่า

-เปิดรับสมัคร จำนวน 50 อัตรา

รายได้และสวัสดิการที่ได้รับ

-รายได้เฉลี่ย 13,000-19,000 บาทต่อเดือน

-ค่าแรง 331 บาทต่อวัน

-ให้เงินพิเศษทุกวันที่มาทำงาน 10 บาทต่อวัน

-เบี้ยขยัน 300 / 400 / 500 บาทต่อเดือน

-ค่ากะดึก 40 บาทต่อวัน

-ค่าอาหารกะดึก 20 บาทต่อวัน

-อาหารเช้า และ กลางวันข้าวเปล่าฟรี

-ชุดยูนิฟอร์มฟรี

-มีรถรับ-ส่งพนักงาน

-สวัสดิการกฎหมายแรงงานกำหนด

-มีสิทธิ์บรรจุเป็นพนักงานประจำ

สถานที่ปฏิบัติงาน

-โรงงานผลิตตั้งอยู่ที่ ซอยร่วมใจ ถนนบางนา-ตราด กม.19 ตำบลบางโฉลง อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ

ผู้ที่สนใจสมัครงานพนักงานฝ่ายผลิตชายและหญิง เพื่อเข้าทำงานที่โรงงานผลิตของบริษัท สิงห์ คาเมดะ (ประเทศไทย) จำกัด สามารถติดต่อเพื่อสมัครงานได้ที่ 080-812-2812 และ 062-831-5863 ซับคอนแทรค Sandee ในเวลา 08.00-17.00 น. ทุกวันจันทร์-เสาร์

ขอบคุณข้อมูล Pornchita Sodajan เรียบเรียง Chokyonline