ไทยซันเอะ รับพนักงาน 25 อัตรา รายได้เฉลี่ย 650-700 บาท/วัน

บริษัท ไทยซันเอะ จำกัด เป็นบริษัทผู้ผลิตชิ้นส่วนไมโครเวฟ อุปกรณ์ไฟฟ้า และชิ้นส่วนยานยนต์ โดยมีโรงงานผลิตของบริษัทตั้งอยู่ที่นิคมอุตสาหกรรมเวลโกรว์ จังหวัดฉะเชิงเทรา ได้มีการเปิดรับสมัครพนักงานจ๊อบ จำนวน 25 อัตรา ผ่านซับคอนแทรค PP ซึ่งมีรอบเริ่มงานในวันที่ 2 ธันวาคม 2564 มีคุณสมบัติดังนี้

คุณสมบัติของผู้สมัคร

-ผู้ชาย หรือ ผู้หญิง ที่มีอายุ 18-45 ปี

-วุฒิที่ใช้ในการสมัคร ม.3 ขึ้นไป

-สามารถทำงานเข้ากะได้

-มีรอบเริ่มงานในวันพฤหัสบดีที่ 2 ธันวาคม 2564

รายได้และสวัสดิการที่ได้รับ

-รายได้เฉลี่ยกะเช้า 650 บาทต่อวัน / รายได้เฉลี่ยกะดึก 700 บาทต่อวัน

-ชุดยูนิฟอร์ม 2 ชุด

-มีโอกาสบรรจุเป็นพนักงานประจำ

-มีรถรับส่งพนักงานหลายสาย

-จ่ายค่าจ้างทุกวัน

รายละเอียดในการทำงาน

-ทำงานวันจันทร์-เสาร์ หยุดวันอาทิตย์

-เวลาทำงานกะเช้า 08.00-16.40 น. โอที 17.00-20.00 น.

-เวลาทำงานกะดึก 20.00-04.40 น. โอที 05.00-08.00 น.

สถานที่ปฏิบัติงาน

-โรงงานผลิตตั้งอยู่ที่ นิคมอุตสาหกรรมเวลโกรว์ ตำบลบางวัว อำเภอบางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา

ผู้ที่สนใจสมัครงานพนักงานจ๊อบ จำนวน 25 อัตรา เพื่อเข้าทำงานที่โรงงานผลิตของบริษัท ไทยซันเอะ จำกัด สามารถติดต่อเพื่อสมัครงานได้ที่ 086-330-7742 หรือ Scan QR Code เพื่อสมัครงานทางไลน์ บริษัท พีพี ซับคอนแทรค อินเตอร์กรุ๊ป จำกัด

ขอบคุณข้อมูล FeRn InDy SmiLe เรียบเรียง Chokyonline