Daizo รับพนักงานผลิต ม.3 ขึ้นไป รายได้ 15,500 บาท/เดือน

บริษัท ไทย ไดโซ แอโรโซล จำกัด เป็นบริษัทผู้ผลิตเครื่องหอม เครื่องสำอาง และผลิตภัณฑ์ในห้องน้ำ โดยมีโรงงานตั้งอยู่ที่ นิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้ จังหวัดชลบุรี ได้มีการเปิดรับสมัครพนักงานฝ่ายผลิตชายและหญิง ผ่านซับคอนแทรคแอ็ดแอนด์พลัส มีคุณสมบัติและรายได้ที่ได้รับดังต่อไปนี้

คุณสมบัติของผู้สมัคร

-ผู้ชาย / ผู้หญิง ที่มีอายุ 18-45 ปี

-วุฒิของผู้สมัคร ม.3 ขึ้นไป

-ทำงานล่วงเวลาได้ เข้ากะกลางคืนได้

รายได้และสวัสดิการที่ได้รับ

-รายได้เฉลี่ย 14,000-15,500 บาทต่อเดือน

-ค่าแรง 336 บาทต่อวัน (โอที 2 แรง วันเสาร์เว้นเสาร์)

-ค่ากะกลางวัน 30 บาทต่อวัน / ค่ากะกลางคืน 80 บาทต่อวัน (เปลี่ยนกะทุก 2 สัปดาห์)

-ค่าครองชีพรายวัน 20 บาทต่อวัน (ได้รับกรณีหลังผ่านทดลองงาน)

-โอที 1.5 = 63 บาทต่อชั่วโมง

-โอที 2.0 = 84 บาทต่อชั่วโมง

-โอที 3.0 = 126 บาทต่อชั่วโมง

-ค่าเดินทาง 20 บาทต่อวัน

-เบี้ยขยันรายวัน 20 บาท และ เบี้ยขยันรายเดือน 500-700-1,000 บาท

-เงินออกวันที่ 23 และ วันที่ 8

-มีรถรับส่งพนักงาน

รายละเอียดในการทำงาน

-เวลาทำงานรวมโอทีกะเช้า 07.30-19.00 น. / กะดึก 19.00-06.30 น.

-ลักษณะงานยืน งานสายพาน

-ทำงานวันจันทร์-เสาร์ (เสาร์เว้นเสาร์)

สถานที่ปฏิบัติงาน

-โรงงานผลิตตั้งอยู่ที่ นิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้ ตำบลหนองไม้แดง อำเภอเมือง จังหวัดชลบุรี

ผู้ที่สนใจสมัครงานพนักงานฝ่ายผลิตชายและหญิง เพื่อเข้าทำงานที่โรงงานผลิตบริษัท ไทย ไดโซ แอโรโซล จำกัด สามารถติดต่อเพื่อสมัครงานได้ที่ 089-669-3640 และ 089-014-7931 ซับคอนแทรคบริษัท แอ็ด แอนด์ พลัสเอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด

ขอบคุณข้อมูล Poomaree Mahasiri เรียบเรียง Chokyonline