เอฟ เทค รับพนักงานผลิต รายได้เฉลี่ย 21,000 บาท/เดือน

บริษัท เอฟ-เทค เอ็มเอฟจี (ไทยแลนด์) จำกัด เป็นบริษัทที่ประกอบธุรกิจประเภทผลิตชิ้นส่วนยานยนต์ โดยมีโรงงานผลิตตั้งอยู่ที่สวนอุตสาหกรรมโรจนะ 2 จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ได้มีการเปิดรับสมัครพนักงานฝ่ายผลิตชาย โดยเปิดรับสมัครผ่านซับคอนแทรคพีวัน มีรายละเอียดคุณสมบัติดังนี้

คุณสมบัติของผู้สมัคร

-ผู้ชาย ที่มีอายุ 19-35 ปี

-ผ่านการเกณฑ์ทหารแล้ว

-วุฒิของผู้สมัคร ม.3 ขึ้นไป

รายได้และสวัสดิการที่ได้รับ

-รายได้เฉลี่ย 18,000-21,000 บาทต่อเดือน

-ค่าจ้างรายวัน 325 บาทต่อวัน

-ค่าอาหาร 30 บาทต่อวัน

-ค่ากะเช้า 40 บาทต่อวัน

-ค่ากะดึก 90 บาทต่อวัน

-ค่าครองชีพ 38 บาทต่อวัน

-ค่าเดินทาง 20-50 บาทต่อวัน (ตามระยะใกล้ไกล)

-เบี้ยขยัน 700-800-1,000 บาทต่อเดือน

-โอทีวันละ 2.5 ชั่วโมง

-ค่าอาหารช่วงโอที 20 บาทต่อวัน

-เงินเดือนออกทุกวันที่ 10 และ 25

สถานที่ปฏิบัติงาน

-โรงงานผลิตตั้งอยู่ที่ สวนอุตสาหกรรมโรจนะ โซน 2 ตำบลบ้านช้าง อำเภออุทัย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

ผู้ที่สนใจสมัครงานพนักงานฝ่ายผลิตชาย เพื่อเข้าทำงานที่บริษัท เอฟ-เทค เอ็มเอฟจี (ไทยแลนด์) จำกัด สามารถติดต่อเพื่อสมัครงานได้ที่ 092-261-0006 หรือ Line : 9dp1 ซับคอนแทรคพี-วัน

ขอบคุณข้อมูล วันดี พีวัน เรียบเรียง Chokyonline